Bilişim Hukuku

Bu kategoride uzman bilişim avukatı tarafından kaleme alınan bilişim hukuku konulu makaleler yayınlanmaktadır. Bilişim hukuku uzmanı olan avukatlar tarafından kaleme alınan makalelerimizde bilişim suçları başta olmak üzere bilişim ve hukuku konucu çeşitli güncel gelişmeler değerlendirilmektedir.

Bilişim hukuku çok disiplinli bir hukuk alanıdır. Bilişim teknolojilerinin içinde bulunduğumuz yüzyılda hızla gelişim göstermesi elbette ki hukukumuzu da etkilemiştir. Bilişim yoluyla işlenen suçlar bilişim ceza hukuku disiplinini doğurmuştur. Bilişim hukukunun kendine has, teknik ve uzmanlık gerektiren niteliği itibariyle ceza hukuku içerisinden bilişim ceza hukuku doğmuştur. Bilişim hukuku sadece cezai boyutuyla değil özel hukuk boyutuyla da ön plana çıkmaktadır. Biz de sitemizde bilişim hukukunu hem ceza hukuku hem de özel hukuk boyutlarıyla ele almaya çalışmaktayız.

Bilişim suçları bilişim yoluyla işlenen suçlar olmakla birlikte örneğin sanal bankacılık faaliyetlerine ilişkin işlenen suçlarla birlikte kredi ve banka kartları yoluyla işlenen suçlar da bilişim ceza hukukunun önemli bir iştigal alanını oluşturmaktadır. Sosyal medyanın ön plana çıkması ve yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya kanalıyla işlenen suçlar da yine bilişim hukukunun konusunu teşkil etmektedir.

İnternetten İçerik Kaldırma

İnternetten İçerik Kaldırma Hakkında

Zaman zaman internette şahsınızla veya şirketinizle alakalı istemediğiniz içeriklerin yer aldığını görürsünüz ve bu içeriklerin internet ortamından kaldırılmasını isteyebilirsiniz. İnternetten içerik kaldırma aslında düşündüğünüz kadar…