İş Hukuku

Bu kategoride uzman iş hukuku avukatı tarafından kaleme alınmış iş hukuku yargılamasına ilişkin esasa ve usule ilişkin bilgiler, iş sözleşmesi ve işçi işveren ilişkisine ilişkin hukuki makaleler paylaşılmaktadır. İş hukukunda yeni başlayan bir uygulama olarak arabuluculuk düzenlemesi yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İş hukuku kategorisinde arabuluculuk hususundaki gelişmeleri de sizlere aktarıyor olacağız.

İşçilik alacakları, kıdem ve ihbar tazminatı talepleri ve işe iade taleplerine ilişkin davalar iş mahkemesinde görülmeden önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır. Bunun dışındaki iş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davası, rücu davası, hizmet tespit davası gibi iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin diğer yargılamalarda arabulucuya başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır.

İş hukuku uzmanı avukat ve işçi işveren avukatı olarak adlandırılan avukatlar genel olarak iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında kendisini geliştirmiş ve takip ettikleri davalar ile bu alanlarda tecrübe kazanmış bulunan avukatlardır. İş hukuku kategorisi altında yayınlanan yazılarla ilgili olarak sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümüne eklemeniz halinde bu alanda uzmanlaşmış olan avukatlar tarafından sorularınızı cevaplandırılacaktır.

istifa eden işçi

İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi ?

Bazen işyerindeki koşullar işçiyi istemediği halde istifa etmek durumunda bırakabiliyor. Bu durumda en çok sorulan soru da istifa eden işçi tazminat alabilir mi oluyor. İstifa…
kıdem tazminatı

Kıdem Tazminatı Nedir Şartları Nelerdir

Kıdem tazminatı en az 1 yıllık kıdeme sahip bulunan işçinin kanunda belirlenen bazı özel koşulların varlığı halinde işten ayrılması akabinde işveren tarafından işçinin kıdemiyle doğru…
uzman avukatım

Kıdem Tazminatı Son Durum (GÜNCEL)

Bildiğiniz üzere kıdem tazminatı fonu şuanda yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenmiş olmakla birlikte fiilen fon sistemi hâlâ kurulamadığından yürürlükten kalkmış bulunan 1475 sayılı…