Ceza Hukuku

Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Nasıl Yapılır ? Puan: 5 üzerinden 4.6
BİLGİ: Yazılarımızı sosyal medyada paylaşmanız sitemizi daha güçlü hale getiriyor. Teşekkür ederiz.

Ceza yargılaması sonucunda kurulan hüküm aslında tam olarak hapiste yatacağınız süreyi göstermez. Ceza hukukunun bir uzantısı olan infaz rejimi hapiste kalacağınız süreyi belirler. Ceza yargılaması sonucunda Mahkeme kararında aleyhinize verilen hapis cezası süresinin bir kısmını kapalı ceza infaz kurumunda, bir kısmını açık ceza infaz kurumunda, bir kısmını ise denetimli serbestlik altında ve şartlı tahliye hükümleri çerçevesinde cezaevi dışında geçirirsiniz. Tüm bunlar infaz hukuku kurallarına göre belirlenir.

İnfaz hukuku ve infaz rejiminin kurallarını belirleyen temel kanun 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’dur. Bunun dışında çeşitli Kanun, Yönetmelik ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde infaz rejimine ilişkin kurallar ve düzenlemeler yer almaktadır.

CEZA İNFAZ HESAPLAMASINA İLİŞKİN MESAJLARINIZA CEVAP VERİLMEMEKTEDİR.
Sayfamız aracılığı ile ulaşabileceğiniz yatar hesaplama uygulamaları ile ceza infaz sürenizi öğrenmeniz mümkün.

GÖZAT: Yatar Hesaplaması Yapabileceğiniz Uygulamalar

ceza hesaplama

Ceza İnfaz Yatar Hesaplama Uygulaması

Ceza yatar süresi pek çok faktöre göre değişiklik arzedebilmekteidr. Suç tarihinin 31 Haziran 2016’dan önce olup olmadığı, ceza hükmünde tekerrürün uygulanıp uygulanmadığı, mahsup edilecek tutuklulukta geçen sürenin bulunup bulunmadığı, 671 sayılı KHK’nın geçici 6. maddesi uyarınca suç tarihinin 1 Temmuz 2016’dan önce ve ilgili maddede yazan suçlardan olup olmadığı, eğer suç tarihinde 18 yaşından büyük iseniz ceza aldığınız suçun TCK 102, 103, 104/2-3, 188. maddelerine uyup uymadığı gibi soruların cevabı infaz süresini etkilemektedir.

BUNA DA GÖZAT: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kısaca HAGB

Mahkeme kararında sonuç cezada hükmolunan hapis miktarını gün ay ve yıl olarak belirtmeniz gerekiyor. Bunun haricinde hakkınızda hükmolunan cezaya ilişkin suçla ilgili ve infaz rejimine ilişkin bir takım bilgileri de vermeniz daha sağlıklı sonuç almanız için gerekmektedir. Bu bilgiler verilemeden de yatar hesabı yapılabilir ancak bu durumda bazı özel durumlar göz ardı edileceğinden tam olarak doğru sonuca ulaşamamanız olasıdır.

Bunların yanında cezanın yüksek güvenlikli bir kapalı ceza infaz kurumunda geçirilip geçirilmediği, cezanın TCK 142, 148, 149, 188, 199 maddelerinden birine uyup oymadığı, aynı şekilde cezanın TCK 102, 103, 82/1-d, 86/3-d, 96/2-b maddelerine uyup uymadığı, kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumlarına ayrılacak olan hükümlülerle ilgili 221. maddeye uyup uymadığı, terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup da örgütten ayrıldığının sabit olması durumunun mevcudiyeti de istenilen bilgiler arasındadır.

Son olarak cezada 15 yaşını doldurana kadar geçen ya da geçecek süre, mahkumiyetten 2 kez tekerrür uygulanıp uygulanmadığı, 5 yıl veya dava fazla hücre cezası alınıp alınmadığı ve alındıysa üzerinden 1 yıl geçip geçmediği, 6/2-c ve 6/2-ç maddeleri kapsamında olmayan terör ve örgütlü suçların söz konusu olup olmadığı, kapalı ceza evinden firarın bulunup bulunmadığı, açık ceza evinden 2 kez firarın bulunup bulunmadığı, cezanın icra iflas kanunundakiler hariç hapsen tazyik veya displin cezası olup olmadığı da detaylı bilgiler arasında sorulmaktadır.

İşte görüldüğü üzere toplam hapiste yatılacak süreyi bu kadar fazla faktör etkilemektedir. Bu bilgileri yanlış vermeniz halinde hatalı sonuç almanız da pek mümkündür. Savcılıktan tarafınıza tebliğ edilen müddetname her zaman sizin için infaz hesaplama noktasında en doğru sonucu verecektir.

Bazen müddetnamede farklı verdiğiniz bilgilerde farklı bir sonuç elde ettim şeklinde sorular gelmektedir. Bu durumda müddetnameye itibar edilmesini tavsiye etmekteyiz. Muhtemelen bize verdiğiniz hatalı bir bilgi ya da eksik bilgi sebebiyle böyle bir farkın oluşması söz konusu olmuştur. Bu durumda müddetname sizin için en doğru bilgi olacaktır. Sitemiz ise ne kadar hapis yatacağınız konusunda size bir fikir vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Denetimli Serbestlik Nedir ?

Yazımızın başında mahkemede hükmolunan cezanın tamamı cezaevinde geçirilmez bir kısmı kapalı ve/veya açık ceza infaz kurumlarında geçirildikten sonra denetimli serbestlik döneminin başlayacağını söylemiştik. İşte şimdi biraz işin bu boyutundan bahsedelim.

Denetimli serbestlik aslında hükümlünün kısmi olarak denetimli bir şekilde özgür kılınmasıdır. Kanunlarda belirlenen çerçeve kurallar içerisinde mahkeme ve mevzuat tarafından belirlenen süre kadar devam eden, hükümlüyü topluma kazandırmayı amaçkayan bir infaz sistemidir. Esasen buna bir infaz sisteminden ziyade bir uygulama demek işin mahiyetine daha uygun düşecektir.

infaz hesaplama

Denetimli serbestlik ile bireyi suça sürükleyen kötü huylarından arındırma, tekrar suç işlemesinin önüne geçme, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlünün takibi, uyuşturucu madde bağımlılığının rehabilitesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi ve toplumun korunması gibi amaçlar güdülmektedir. ( bkz. http://www.cte-ds.adalet.gov.tr/ )

Denetimli serbestlik süresince kişi her ne kadar cezaevi dışında bulunuyor olsa dahi bu süreç boyunca  hükümlü denetimli serbestlik bürosunun denetimi, gözetimi ve takibi altındadır. Açık ceza infaz kurumu içerisinde olduğu süreçte de hükümlü belirli aralıklarla izne çıkabilmekte, belirli gün ve saatleri infaz kurumu dışında geçirebilmektedir.

Müddetname Nedir ?

Müddetname savcılık tarafından hazırlanan ve ne kadar süre cezaevinde kalacağınızı belirten bir resmi belgedir. Burada yer alan bilgiler resmi makamlar tarafından hazırladığından internetten alacağınız infaz bilgileri arasında fark oluşması halinde müddetnameye itibar etmeniz gerekir. Bu konuda çok soru geldiği için tekraren söylemek ihtiyacı hissediyoruz; bazen müddetname ile sitede yer alan ceza hesaplama uygulaması arasında fark oluştu, bu farkın sebebi nedir diye soruyorsanız muhtemelen uygulamada detaylı bilgiler kısmında bazı seçenekleri yanlış işaretliyorsunuz demektir.

Ayrıca mahkeme şu kadar ceza verdi, şu suçtan dolayı ne kadar hapis yatarım şeklinde çok soru geliyor. Aslında bu şekilde soru sormak yerine uygulamaya girerek kendinizin bu sonucu görmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü uygulamaya girerseniz orada çok fazla ayrıntının yer aldığını ve sizin verdiğiniz sınırlı bilgi ile tüm bu ayrıntıları değerlendirmemizin mümkün olamayacağını farkedebilirsiniz.

İnfaz Çağrı Kağıdı Nedir ?

Mahkemede hapis cezasına mahkum olan ve cezası tüm temyiz süreçlerinden geçerek kesinleşen hükümlüye savcılık tarafından infaz çağrı kağıdı gönderilir. Bu çağrı kağıdında hükümlüden cezasına başlanabilmesi için en geç 10 gün içerisinde teslim olması istenir. Peki hükümlü bu çağrıya uymazsa ve teslim olmazsa ne olur ? Bu durumda hükümlü hakkında yakalama kararı çıkartılır ve yakalama kararı gereği hakkında yakalama işlemi yapılarak infazına başlaması sağlanır.

yatar hesaplama

Hapis Cezası Nasıl Ertelenir ?

Hapis cezasının ertelenmesi bazı şartlarım mevcut olması halinde mümkün olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse hastalık hali, akıl hastalığı, hamilelik gibi sebeplerin varlığı halinde infaz ertelenebilir. Hamilelik halinde hem hamilelik süresince hem de hamlelikten sonra belli bir süre cezanın infazının ertelenmesi mümkündür. Hatta hamilelik bakımından hapis cezasının infazına başlanan hükümlüler dahi cezanın infazının ertelenmesini talep edebilmektedirler.

Buna benzer mazeretler bulunmasa dahi çağrı kağıdına uyarak süresinde teslim olan hükümlülerin mahkum oldukları suç kasten işlenebilen bir suç ise 3 yıl veya daha altı olması halinde, taksirle işlenebilen bir suç ise 5 yıl veya daha altında olması halinde infazın ertelenmesinin talep edebilmektedirler. Bu talep savcılıklara yapılmaktadır ve kabul edilmesi tamamen savcının takdirine bağlıdır. Savcı talebi yerinde görürse infazı 1 yıla kadar erteleyebilir. 1 yıl sonunda tekrar başvurmanız halinde bu süre 1 yıl daha uzatılabilir ancak üst sınır 2 yıldır. Toplamda 2 yıldan daha fazla hapis cezasının infazı ertelenememektedir.

Hapis cezasının infazı için infaz çağrı kağıdı gönderilir ve 10 günlük teslim olma süresi tanınır. Bu süre içerisinde teslim olmayan hükümlü hakkında savcılık yakalama kararı çıkartır. Eğer hapis cezasının infazının ertelenmesi isteniliyorsa bu 10 günlük süre içerisinde teslim olarak erteleme gerekçelerini ilgili infaz savcısına sunmanız gerekmektedir.

Vermiş olduğunuz bilgilerdeki hata veya eksiklik nedeniyle verilen cevaplarda hata olabilir. Uzman avukatım bu sebeplerle verilen hatalı bilgiden dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu sayfada verilen cevaplar takipçilerimizin bir fikir edinmesi amacıyla meraklarını gidermek amacıyla verilmekte olup en doğru bilgiyi savcılık ve denetimli serbestlik bürolarından alabilirsiniz.

GÜNCELLEME:
CEZA İNFAZ HESAPLAMASINA İLİŞKİN MESAJLARINIZA CEVAP VERİLMEMEKTEDİR.

Her gün çok fazla infaz hesaplama isteği geldiğinden bizim açımızdan tüm bu hesaplama isteklerinize tek tek cevap verebilmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle ceza hesaplama konusunda anlayış göstermenizi ve sitemize bu konuda soru göndermemenizi rica ediyoruz. Ancak internette, sitemiz aracılığıyla da ulaşabileceğiniz internetteki pek çok uygulama sayesinde yatar hesaplaması yapabilirsiniz.
Sayfamız aracılığı ile ulaşabileceğiniz yatar hesaplama uygulamaları ile ceza infaz sürenizi öğrenmeniz mümkün.

BİLGİ: Yazılarımızı sosyal medyada paylaşmanız sitemizi daha güçlü hale getiriyor. Teşekkür ederiz.

Bu Yazıya 175 Yorum Yapıldı.

 1. murat kayır Yanıtla

  bilmil yorum

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Merhabalar Murat Bey,
   Yorumunuzu tekrar göndermeniz mümkün mü acaba, yazarken bir hata oldu sanırım eksik çıkmış.

   • murat Yanıtla

    avukat bey benım toplamda 4adet dosyam bulunmakta
    – mahkeme 1.dosyamda güveni kötüye kullanma sucundan 5ay hapıs cezası verdi temyız ettım aramızda anlasmamız yonunde cevap geldı
    -2.dosyamda belgede sahtecılık sucundan 1yıl 8ay ceza verdi ve bu cezayı 1yıl 8 ay suc ıslememem kaydıyla af ettı ben bu dosyayıda temyız ettım ve daha sonucu gelmedı ayrıca vermıs oldugu sure ıcınde asla suc ısleedım fakat eskı dosyam temyızden geldı bu dosya bunu etkılermı?
    -3.dosyam guvenı kotuye kullanmak sucundan 6ay ceza verdı ve temyız ettım daha her hangı bır cevap gelmedı
    -4.dosyamda belgede sahtecılıkten 15ay ceza verdi ve temyız etmıstım bozma kararı vermıs 12/12 de mahkemem var sizce benı nasıl bı sey beklıyor ve ben yurt dısındayım mahkeme hapıs cezasını onarsa benım bulundugum ulkeye turk fırmasında calısıyorum oraya herhangı bır belge gelırmı bana yardımcı olurmusunuz lutfen
    CEZALARIMIN HEPSI KABUL EDILSE YATARIM NE KADR OLUR?

    • Uzman Avukatım Yanıtla

     Bozmadan gelen dosyalarınız denetimi etkilemez, yurt dışına herhangi bir kağıt gelmez, cezanın infazı için çağrı yapılır ve yakalama bu şekilde yakalama çıkartıldığı takdirde ülkeye giriş yaparsanız yakalanırsınız. 4 dosyanız da henüz kesinleşmemiş şimdiden yatar hesabı yapmak yanlış olur.

   • derin Yanıtla

    Merhabalar,

    Babam 23.12.2016 tarihinde seyyar tezgahta 556 adet kacak sigara ile yakanlanmıştır. Davasi gorulmus, temziye gitmis, satmak amaciyla bulundurduğunu kabul etmis, pismanligini dile getirmistir. Sonuc olarak 2 yil 6 ay hapis cezasi ve 250 tl para cezasina carptirilmistir. Durusma tarihinin ustunden 1 yil gecmeden de infaz cagri kagidi eve ulasmistir, teslim olmus ve 6 gundur de acik cezaevindedir. (250 tl odendi. )

    Muddetnamesinin gelmesini bekliyor. Birkac avukat yatarinin 8 ay oldugunu soylerken bazilari da girdi cikti yapabilecegini soyluyor. 57 yasinda sicili temiz, adina acilmis baska dava yok. Bu durumda gercekten 8 ay yatar mi yoksa boyle davalarda girdi cikti mi yapar? Lutfen yardimci olur musunuz?

 2. Aykut Yanıtla

  2 yıl 9 ay 22 gün ceza aldı kuzenim suç tarihi 2003 felan yaşı 12 ydi o zaman 2016 ceza göndermişler cinsel istismar sucundan ne kadar ceza yatar

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Verdiğiniz bilgilere göre infaz süresi 1 yıl 4 ay 26 gün olarak gözüküyor. Hemen denetimli serbestliğe ayrılması gerekir ancak bu cezaevine göre 1 ila 30 gün arasını bulabiliyor. İyi halli olarak tespit edilmesi halinde denetimli serbestlikle cezaevinden çıkar.

 3. Oya Yanıtla

  Merhaba yatar hesaplama konusunda acil yardımcı olur musunuz?
  Suç tarihi: 21.03.2011
  Tutuklanma tarihi: 22.03.2011
  İddianamenin tanzim tarihi: 19.07.2011
  Gerekçeli karar tarihi:28.01.2013
  Yargıtay onama kararı tarihi:23.09.2014
  Cezalar
  12 yıl 6 ay
  17 yıl 8 ay
  1 yıl 3 ay
  Kapalı ceza infaz kurumklarından birinde ve 18 yaşından büyük. Disiplin ve hücre cezası yok
  81/1

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   12 yıl 2 ay 11 gün (4451 gün) sonra şartla tahliye edilme hakkı kazanacaksınız.
   10 yıl 2 ay 11 gün sonra denetimli serbestliğe ayrılırsınız. (3721 gün)
   Yatacağınız 10 yıl 2 ay 11 gün hapsin 8 yıl 8 ay 17 gün (3177 gün) kadar kısmını kapalı ceza evinde geçirmek zorundasınız.

 4. Gokce Yanıtla

  Benim esim otobus soforu baska bi arac sahibi sofor istemis ve buda cevresinden bi sofor gondermis oda multeciymis adam yakalanmis esimin adini verip o gonderdi demis ve esimi aldilar mahkeme cikana kadar cezaevine aldilar 13 gundur orda mahkeme gunu nezaman belli olur birde nekadar yatar bi sucu da yok

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Eşiniz soruşturma kapsamında tutuklanmış anladığım kadarıyla, savcılık dava açılana kadar her ay düzenli olarak eşinizi mahkemeye sevk ederek tutuk inceleme talep edecek, hakim her ay eşinizin tutukluluk durumunu değerlendirecek. Bu süreçte her ay yapılan incelemelerde tahliye olabilir, hakkında dava açılırsa mahkeme yeniden değerlendirecek bu noktada da tahliye olma ihtimali var.

   Onun haricinde ne kadar ceza alacağını tahmin edebilmek için savcılığın hazırlayacağı iddianameyi görmek lazım, şuan erken.

 5. Abdullah Yanıtla

  220/1 maddeden 3,9 ceza aldım 7,9 yağmadan ceza aldım30ay yaattım tahliye oldum hakim mikerrirlere özgü diye yazmış suç tarihi 2008

 6. Fatma Yanıtla

  İyi günler eşim daha önceden uyuşturucu suçundan 7ay yatıp tahliye olmustu kendinin yaşı 17 ve 04.10.2017tarhinde eski bu Yatigi cezasının kesilmiş cezası geldi 4yil 7ay şuanda çocuk koğuşunda kapalı da yatıyor peki sizden ricam ve istediğim eşim daha çok yatar mı ??

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Acaba hangi maddeden ceza aldı biliyor musunuz ? uyuşturucu madde kullanmak mı, satımını kolaylaştırmak mı, ticaretini yapmak mı ?

 7. Ufuk Yanıtla

  İsmim Ufuk Babam 46 Yaşinda Cezaevine girdi 27 gündür iceride 2 yıl 3 yıl 10 Ay 3 Ayrı dosyadan ceza aldı. 15 bin lirada adli para cezası var yatarı ne kadardır

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Sakıncası yoksa hangi suçtan ceza aldığını paylaşır mısınız ?

 8. Tayun Yanıtla

  Merhaba

  1 sucum 2.ay 15 gun hapis cezasi taksirle yaralanmaya neden olma

  2 sucum 10 ay hapis yaralama

  Suclarim biri taksirli digeri kasitli acik ceza evine teslim olamam gerekiyor ne kadar sure yattiktan sonra denetime ayrilirim acil yrdimlarinizi ricaederim

  İyicalismalar

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   en geç 30 güne kadar denetimli serbestliğe ayrılırsınız.

 9. Kaya Yanıtla

  Meraba yardımcı olabiirmisiniz size.zahmet
  Suç 2010 yılında islen3 yıl.1 ay 15 ceza onandi terör suclarindan daha once 1yil kapalı infaz kurumunda geçirdi 19 temmuz 2017 den beride tutuklu acaba bir yılın altına düşünce suç denetim serbestligindn faydalanır mi içerde olduğu müddetçe bir bir.disiplin suçu almamıştır tesekkuler ilginiz için

 10. Sinem Yanıtla

  Eşimin denetimi yandı 05.05.2017 tarihinde koşullu saliverme tarihi 18.10.2017 cezası 5 ay kaç ay yatar?

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   içeride mi şuan anlamadım, koşullu salıverilmesi 18.10.2017 ise o tarihte çıkar.

 11. Sule Yanıtla

  Merhaba bi akrabam ulkeye kaçak icki getirmekten 2 yıl 6 ay ve 1000 lira adli para cezasi ciktİ yatarı nedir

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Açık cezaevinde 1 ila 30 gün arası kalıp denetimli serbestliğe ayrılır.

 12. mete gedikli Yanıtla

  ben terör sucu isnadı ile 23 ay tutuklu kaldım. tahliye edildim. yargılama devam ediyor . berat edeceğimden eminim .. bu durumda 23 ay haksız hukuksuz tutukluluk için maddi manevi tazminat takriben ne kadar olur?
  ya da hasbel kadar örneğin terör sucundan 7 yıl hüküm verseler onanma süreci nedir . ve bunca tutukluluktan sonra yatarı nedir . tesekkürler

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   gelirinize göre tazminat değişir. terör suçundan kastınız nedir ? terör örgütü üyeliği mi, propaganda mı, pek çok türü var ? hangi maddelerden dolayı hakkınızda hüküm kurulacak buna göre değişir.

 13. Emre Yanıtla

  Mrb ben 2015te kasten oldurmeden yargilandim 2 ay kapalida yattim olay islendiqinde yasim tutmuyordu sartli tahliyeyle serbest kaldim 2016da 8 4 ay ceza aldim yatari nekadardir ogrenebilirmym

 14. Emre Yanıtla

  8 sene 4 ay

 15. Fatih Yanıtla

  3.asliye ceza mahkemesi 3.yil 1 ay 15 gun uyusturucu madde kullanmak sucundan ceza verdi temyiz ettim yargitay bu karari bozup yeniden yargilanmami istedi bugun yargilandim kamera sistemi ile ve ceza 1 yil 8 ay olarak belirlendi ama temyiz kapali ve daha onceki ciktigim butun mahkemelere ihtarda bulunucak ve tekrar yargilanicam ne olur ne kadar yatarim yardimci olabilirmisinz

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Bu aldığınız 1 yıl 8 ay cezayla ilgili olarak açık ceza evine girdikten sonra 1 ay içerisinde denetimli serbestliğe ayrılırsınız ancak daha önceki yargılamalardan dolayı da denetimleriniz vardı galiba mahkeme ihbarda bulununca onlar da tekrar gündeme gelecek, o yargılamalardan dolayı da ceza alabilirsiniz.

 16. çetin Yanıtla

  BEN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ 220/7 DEN 2 YIL 1 AY CEZA ALDIM. KAPALIYA DAVET EDİLDİM. YATARIM VE AÇIĞA GEÇME DURUMUM NASIL OLUR. 2017 ÖNCESİ 2016 SONRASI TARİHLİ SUÇ ZAMANI. TEŞEKKÜRLER. İYİ GÜNLER.

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Suç tarihi 31.06.2016 sonrasıysa 4 ay 21 gün sonra denetimli serbestliğe ayrılırsınız.

  • Saim kaygusuz Yanıtla

   Çetin bey cezanın tamamı mı Kapalı’da olurmuş? bilgi edinebildinizmi acaba?

 17. Halil Yanıtla

  Merhabalar
  İki ayrı suçtan ceza aldım. Suç tarihi 03.08.2010
  1. Nitelikli dolandırıcılık suçundan; 10 ay hapis, 5.555 TL adli para cezası, hapis cezamın ertelenmesine, 1 yıl süre ile denetime tabi tutulmama, TCK 53 ve CMK 231. maddelerin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

  2. Resmi belgede sahtecilik suçundan; 2 yıl 1 ay hapis cezası ve hak yoksunluğu cezası, TCK 50, 51/1 ve CMK 231. maddelerin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

  Dosyalarım şu an yargıtayda. Sizden ricam aşağıdaki sorularımı cevaplamanız;
  —- İlk suçumda aldığım cezaya karşılık verilen 1 yıl denetime tabi tutulması ne demek?
  — Her iki suçtan toplamda ne kadar hapis yatarım(Kapalı ve açık cezaevi olmak üzere)
  — Bu suçların zaman aşım süresi ne kadardır?

  Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Nitelikli dolandırıcılıktan hagb vermiş 5 yıl süreyle başka bir suç işlemezsen bundan sabıka almazsın. 1 yıllık denetimin ne olduğunu kararda yazmıştır.

   Resmi evrakta sahtecilikle ilgili olarak 2 yıl üzerinde kaldığı için hagb verememiş yani bu infaz edilecek. açık cezaevine girdikten sonra 1-30 gün arası süre içerisinde denetimli serbestliğe ayırırlar.

   Suçların ceza zamanaşımı 10 yıl.

 18. Saim kaygusuz Yanıtla

  Sayın Uzman Avukatımız, Karşılıksız verdiğiniz bu hizmet için teşekkür ederiz, benim sorumda
  TCK 220/7 Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.
  2 yıl 1 ay ceza aldım acaba yatarı ne kadardır (açık’tamı kapalı’damı olur) saygılarımla
  (bir websitesi otomatik olarak hesaplarken şöyle yazıyor) acaba doğrumudur?
  —-
  Sanığa verilen ceza 2 yıl 1 ay 0 gün hapis cezasıdır.
  Sanığa verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartla tahliye) çıkarıldığında YATARI: 1 YIL 6 AY 25 GÜN HAPİS cezasıdır.
  Sanık 0 YIL 6 AY 25 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılır.

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Suç tarihi kaç ?

   • Saim kaygusuz Yanıtla

    Sayın Avukatım Suç Tarihi 2015,

    Lütfen verilen Cezanın nerede çekileceği (Açık – Kapalı) olarak’ta bilgi vermenizi arz ederim

    • Uzman Avukatım Yanıtla

     1 yıl 15 gün (380 gün) sonra şartla tahliye edilme hakkı kazanacaksınız.
     Hemen denetimli serbestliğe ayrılırsınız.
     Ancak açık cezaevinde 1-30 gün kalıp iyi halli olmak kaydıyla tahliye edilirsiniz.
     Bu halde cezaevinde kalma süresinin 1 ila 30 gün arasında değişmesinin nedeni her cezaevinin iş yükü ve işlem hızının farklı olması, iyi hal kararı için İnfaz hakimliği sürecinin infaz hakimliklerine göre farkı sürelerde olmamasındadır.
     Kapalı cezaevine girmeksizin doğrudan açık cezaevine ayrılırsınız.

     • Saim kaygusuz Yanıtla

      Sayın Avukatım benim gibi binlerce kişi sitenizi ve Değerli bilgilerinizi okuyor, sonsuz minnettarım, Son olarak affınıza sığınarak birşeyi daha sormak istiyorum,

      TCK 314/2 atıf yaparak TCK 220/7 gelidi karar

      Yani şöyle,
      Terör örgütü üyeliği 5 yıl, Silahlı olduğu için Yarı oranında artırıldı 2,5 yıl daha toplam 7,5 yıl ama sonra (7) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

      1/3 düşüp, duruşma’da iyi hal vs toplam ceza 2 yıl 1 ay kaldı

      Yani buna göre (Terör suçundan ceza almışsak bile sizin hesapladığınız gibimidir) Yoksa TERÖR suçu olduğu için daha uzun mu yatar?

      Lütfen affedin kıymetli vaktinizi alıyoruz ama endişeliyiz,

      • Uzman Avukatım

       Yazdığım şekilde olacağını düşünüyorum ancak en doğru bilgiyi savcılıktan alabilirsiniz.

 19. Burak albayrak Yanıtla

  Mrb 7 sene 6 ay kesilmiş ceza var 2 sene yatar var cezanın olay cinayete fikir eylem birliği 81
  Maddeden açilmişti dosya tekerrür yok sabıka yok yıl 2012 netice ne olur

 20. Murat Yanıtla

  Merhabalar
  Ben 2010 yılında tutuklandım 500 gün tutuklu kaldım ve tahliye oldum mahkeme 5 yil ceza verdi ve 1 hafta önce onaylanmış acaba daha ne kadar ceza yatırirlar açık Ceza evindemi yatarım.
  ŞİMDİ ÇOK TEŞEKKÜRLER…

 21. Murat Yanıtla

  Suç 103

 22. Saim kaygusuz Yanıtla

  Suç tarihi 2015

  Eğer zahmet olmazsa AÇIK veya KAPALI cezaevindeki yatar. Bunuda eklemenizi arz ederim

 23. İrfan Yanıtla

  05 02 2015 tarihinde ölümlü trafik kazası sonucu yerel mahkemeden 15 06 2015 tarihinde 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım.dosya yargıtaydan 19 10 2017 tarihinde onandı. tutuksuz yargılandım. yatarım ne kadardır teşekkürler şimdiden. Suç(taksirle ölüme neden olma)

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Açık cezaevinde 1 ay kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edilirsiniz.

 24. Betul Yanıtla

  Esim uyusturucu ve uyarici madde ticareti yapma veya saglama sucundan 5 yil ceza aldi suc tarihi 2011 yargitay onayladi 15 gundur ceza evinde ne kadar kapalida ne kadar acikta yatar sartli tahliye suresi nedir

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   1 yıl 9 ay 3 gün sonra denetimli serbestliğe ayrılır, kapalıda yatacak son 1 ay kala açığa geçer.

 25. Betul Yanıtla

  3 ay tutukluluk suresi dusuluyor demi bide ikameti olan sahre sevk icin kendisimi avukat mi dilekce vermesi gerekir

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Tutukluluk süresini de düşeceksiniz bunun üzerinden, her ikisi de dilekçe verebilir, farketmez.

 26. eymen Yanıtla

  slm eşim 20.10.2016 tarihinde trafik kazası yaptı eşime daha önce husumetli olan birisi arkadan carpıyo ve bizim araba savrulup dilenen çocukların üzerine düşüyo çcuklardan ikisi ölüyo biri yaralandı ihtisastan gelen raporda eşimin tali kusurlu arkadan çarpanın asli kusurlu olduğu yazıyor ve eşim 1yıl 3 gündür tutuklu olarak cezaevinde ayrıca son çıktığı mahkemede savcı tahliye istedi 15 gün sonra 5. mahkemeye çıkcak eşim kaç yıldaha cezaevinde kalır kapalıda yada açıkta lütfen enkısa zamanda yanıt verin şimdiden teşekkürler

 27. eymen Yanıtla

  ayrıca dava taksirle trafik kazasından açıldı ve kaza akşam saat 21.00 da oldu

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Taksirle ölüme sebebiyet vermeden açılmış dava, bilirkişi eşinize tali kusur atfettiği için mahkumiyet alabilir. Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yararlanmasına sebebiyet vermenin kanundaki cezası 2 yıldan 15 yıla kadar hapis. Gördüğünüz üzere ceza makası çok geniş, olayın oluşuna göre hakim takdir edecek sonuç cezayı. Ancak bu cezanın belirlenmesi ile ne kadar yatar, nerede yatar hususunda bir şeyler söylemek mümkün hale gelir.

 28. Hasan Yanıtla

  Merabalar ben silahlı suç örgütünden 18 ay tutuklu kalıp tahliye olduktan sonra kararda 6 yıl 8 ay ve 17 bin tl silah ticaretinden ceza alidim .suç tarihi 06.04.2015 örgütten ceza almadim dosyayı temyize gönderdik. Tekrar içeriye girermiyim yargıtayda para cezası yada hapis cezası düşer mi daha önceden hiç sabikam yok ve karar verildiği halde hala karakola imza atiyorum bunun faydası olurmu şimdiden teşekkür ederim Allah herkesin yardımcısı olsun kimseyi zor durumda bırakmasın.

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Dosyayı bilmeden yargıtay sonucunu bilmemiz mümkün değil. İmza yükümlülüğünüz devam ediyor, imzaya devam.

 29. Hasan Yanıtla

  Birde imzamin sonlandirilmasina iyi etki yapacak bi dilekce örneği gönderir misiniz mahkeme heyetine gondersem?

 30. Ayça Yanıtla

  Merhaba sajyın avukat bey benim size sorum eşim iki ayrı suçtan yatiyo dosya birleşti muddetnamede biri 4 yıl 4 15 gün bunun 113 gününü yatti diğeri iki yıl kavgadan infaz türünde 4 yılın 107/2 md 1/2. 2 yılın ise yine aynı 107/2 md 1/2 koşullu saliverilmede 7.8.2020 bunun iki senesi denetimli serbestlik şimdi bir ayı geckindir ceza evinde 11 gün kapalı da kaldı şuanda açıkta acaba ne kadar yatar lütfen cvp yazin şimdiden sagolun

 31. Ayça Yanıtla

  Merhaba benum bi sorum olcak

 32. Ayşe Yanıtla

  Kuzenim cinsel istismar suçundan 15 ocak 2015 tutuklanıp 9eylül 2015 te mahkemenin devamıyla koşullu serbest bırakıldı ve 17 temmuz 2017 tarihinde mahkeme tutuklama verdi şuan onaylanmadı fakat verilen ceza 12yıl 6 ay yatarı ne kadar olur

  • murat kayır Yanıtla

   eşim 5sene aldı 1sene 1aygeçti nezaman belli olur artık yordum hiçkimse yadım edenim yok cocuk askere gidecek

 33. Murat Yanıtla

  Merhaba Avukat Bey Hakim bana 1 Dosyadan 2 Ayrı Ceza Verdi 2 yıl 7 ay 7 gün ve 2 yıl 1 ay şimdi bu cezadan ayrı ayrı denetimli serbesrtlik hakım varmı ? ben dosyayı temyiz ettim yargıtay kararı bozdu tekrar yargılanıcam yargıtayın bozma sebebini bilmiyorum durum ne olur

  • Ceyda.can Yanıtla

   Merhabalar kolay gelsin. Sorum şu; benim nisanlim baska bir suçtan (terör suçu ) tutuklu yargılanırken eski bir dosyasından ceza aldı aynı dosya kapsamında 3 ayrı ceza aldı. 3 yıl 1 ay 15 gün örgüt üyeliğinden 10 ay mukavemet ve yine aynı karar ve esas numarası ile 10 ay daha mukavemetten aldı. Aynı dosya içerisinde aynı suçtan 2 defa ceza verilir mi? Bu dosyadan 21 ay yatari var. Ayrıca daha öncede başka dosyalardan cezaevinde kaldı ama henüz sonuçlanmadı bu dosyalar. Peki bu yattığı süreleri ceza aldığı dosyaya mahsup edebilirmiyiz? Mahsup edilebiliyorsa 19 ayimiz var. Bu haliyle toplamda ne kadar cezaevinde kalması gerekiyor toplam yatari ne kadar olur? Bütün dosyaları terör suçundan dolayıdır. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Iyi çalışmalar kolay gelsin.

 34. Altun Yanıtla

  Merhabalr benim babam 12 kasimda bir yil olucak yatiyor suan 2006 dan beri s7ren bir dava biri ifade vermis üstüne 70 yasinda ve rahatsiz siyasi kogusundaydi ama bagimsiza alinmis bir yildir icerde temize gitmisti 4 yil iki ay ceza kesildi öncesindede toplam 9 ay yatmisti önceki tutuklamalarda bir yilda suan yatiyor cezasini hsaplarmisiniz denetimli serbestlikten yararlanicakmi

 35. Emrah Yanıtla

  Meraba hocam simdi propagnadan 22 ay 10 gun ceza aldim hagb verildi ayni suc tarihjmdn de cumhurbaskanina hakaret davasi acildi 1 yil 2 ay ceza aldim hagb verilmedi istinaf mahkemesine gitti ne olur hocam

 36. REŞAT Yanıtla

  merhaba avukatım. teyzemin oğlu mardin cezaevinde 9ay 15 gün ceza aldı ve onu kilise gönderdiler fakat orada cezasının 12 ay olduğunu söylediler acaba cezalar ilden ile değişebiliyor mu yoksa keyfi uygulama mı . var mı çözümü? teşekkürler

 37. Murat esen Yanıtla

  Eşim 2011 yılından iftira sucundan 15 hapis cezası aldı tebligat elimize ulaşmadığı dan Çanakkale’de yakalandı 1 gece kapalida kaldı sonra serbest bıraktı bizde Sivas açık cezaevine geldik ama muddetname gelmediği için işlem yapılmıyor Çanakkale biz kargoya verdik 2gun içinde gelir dedi sizce iki günde gelirse yani pazartesi eşim denetimlige ayrilabiliyormu ayriliyorsa kaç günde olur

 38. Mahmut Yanıtla

  Merhabalar.. babam cinsel istismar suçundan 15 ay ceza aldı ceza yılı 2017.. denetimli serbeslikten yararlanabiliyor mu acaba

 39. Naif Yanıtla

  Merba birinci dosyamda 2 yıl 6 ay ceza aldım şu an denetim deyim 6 aydır 2yıl 6 ay daha cezam var temize yoladım gelmek üzere dır gelirse ne kadar ya tarım olacak ikinci dosyam 01,07,2016 dan sonra sigara kaçakçılık

 40. Hüseyin Yanıtla

  İyi günler diliyorum avukat bey benim 34 ay 22 gün cezadan dolayı yakalanmam çıkmış polis gbt siyle 17/10/2017de yakalanıp Ayaş açık cezaevine koyuldum şuan izindeyim müddetnamem elime geçmedi suç mükerrür diyorlar buceza toplam dosyalarımdan cezai içtima yapılmış acaba açık cezaevinden nasıl nezaman denetimli serbestlik ten faydalanıp çıkarım

 41. Ahmet Yanıtla

  Ben örgüt üyeliğinden dolayı 7.5 yıl ceza aldım. Etkin pişmanliktan faydalanarak tck 221/4 göre 1/2 indirim aldım. Iyi hal de düştükten sonra 3 yıl 1.5 ay olarka ceza verildi. 11.5 ay yattıktan sonra adli kontrol şartı ile serbes kaldım.
  Gerekceli kararda tck 58/6 ve tck 58/9 dan bahsesiyor. Geriye kalan ceza yatacakmiyim yoksa denetimli serbeslikmi anlayamadim. Kararlı temmiz için itiraz ettim.
  Bana yatar konusunda bilgi verirmisiniz. (58/6 – 58/9)için
  Teşekkürler

 42. Solmaz Muharremoglu Yanıtla

  Mrb.Esim 3 Nisan 2017 tarihinde FETÖ 220/ 7 den 5 yil ceza aldi.18 aydir tutuklu.Istinaf onarsa ne kadar daha cezaevinde kalır .Teşekkürler

 43. akif Yanıtla

  lütfen yardım
  gerekçeli kararı anlayamadım.

  örgüt üyeliğinden ceza aldım ama cezanın durumunu gerekçeli karardan anlayamadım.

  1- Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkileri de dikkate alınarak alınarak, sanığa verilen cezadan TCK”nun 62. Maddesi uyarınca 1/6 oranında indirimle sanığın neticeten 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
  2- Sanığın TCK’nın 6/5-j maddesinde düzenlenen örgüt mensubu olduğu anlaşıldığından sanık hakkında hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK’nun 58/9 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre ÇEKTİRİLMESİNE,
  3- Sanık hakkında TCK’nun 58/6 maddesindeki hüküm karşısında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağının ihtarına.( ihtarat yapıldı )

  11.5 ay yattıktan sonra tahliye olmuştum. geri kalanı yatacakmıyım yosa denetimli serbeslim mi anlamadım.
  yatacaksam nekadar daha yatcağım..tenmiz için itiraz etmiştim sonuçlanmadı.

 44. Enes Yanıtla

  BİR SORUM OLACAKTI BEN 12.06.2017 TARİHİNDE YOLDA NORMAL YÜRÜRKEN BİR ARKADAŞ GÖRDÜM BİSİKLET GÖSTERDİ DEDİ BU BENİM KİLİTİNİ KAYBETTİM BENDE YARDIM BİLE ETMEDİM AMA KAMERADA GÖZÜKYOR AMA KARAKOL İFADESİNDE DEMİŞ ODA BİLİYORDU ÇALACAĞINI KARAKOL 2. İFADESİNDE DEMİŞ O NUN SUÇU YOK MAHKEME OLDU HAKİME DEDİ ONUN HİÇ BİR SUÇU YOK BEN ÇALDIM O SADECE KİLİDİMİN ANAHTARINI KAYBETTİĞİNİ SANIYORDU BENDE AYNI ŞEKİL DEDİM HAKİM 2YIL1 AY VERDİ ŞUAN İSTİNAF MAHKEMİSİNDE HERKES DİYOR BOZULUR . SİZCE BOZULURMU 2. SORUM İSE YATARI NE DİR ? KUSURA BAKMAYIN RAHATSIZ ETTİĞİM İÇİN ŞİMDİDEN SAĞOLUN

 45. mahmut akay Yanıtla

  kolaygelsin 2013 de imar kirliliği sebebiyle 10 ay hapis aldım hakim 5 yıl hükmün açıklanmasını erteledi
  5 yıl dolmadan tehdit suçundan 3 bin tl ceza yedim ertelenen 10 aylık hapis kararı tekrar onandı kaç ay yatarım tşk

 46. Dilan Yanıtla

  Merhabalar avukat bey, eşim hakaret sucundan 1 yil 3 ay ceza aldi ve 2. Kez tekerrur uygulandigindan kapali cezaevine geciriyor cezasini. Cezaevine giris tarihi 05.04.2017 girdiği ilk gunler açık cezaevine gecmek icin dilekce yazmıştı fakat red edildi ve acik hakkin yok denildi. 23.09.2017 tarihinde milasa sevk edildi ve 17.10.2017 tarihinde onu mugla acik cezaevine gonderdiler. Yasa degisikliginden dolayi acik hakki kazanmis. Suan acikcezaevinde 27 gun oldu muddetnamesini bekliyor.Ve bu arada daha once almis oldugu 1 yil 8 ay cezasida çıkmış. Bu durumda acik cezaevinde ne kadar kalcak yada direk denetimli serbestlik uygulanip tamamen cikarmi.

 47. Kaya albulak Yanıtla

  Meraba yardımcı olabiirmisiniz size.zahmet
  Suç 2010 yılında islendi 3 yıl.1 ay 15 ceza onandi terör suclarindan(üye olmamakla birlikte orgut adina suc isleme tas atma ) daha once 1yil kapalı infaz kurumunda geçirdi 19 temmuz 2017 den beride tutuklu acaba bir yılın altına düşünce suç denetim serbestligindn faydalanır mi içerde olduğu müddetçe bir .disiplin suçu almamıştır ohal bu durumu etkiler mi size zahmet bilgilendirirmisiniz.Teşekkürler

 48. Savaş Yanıtla

  Selamlar. Daha önce işlemiş olduğum basit yaralama şuçundan 12 ay15 gün ceza aldım. Teslim oldum 11 gün açık cezaevinde yattım denetimiyle ayrıldım. Süreci tamamladım 2015 yılında (1 yıl) daha sonra alkollü araba kullanmaktan hakkımda dava açıldı 06.06.2017. 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezanın var. Mükerrer olduğum için bu sefer ne kadar ceza yatarım. Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler

 49. Hasan türkarslan Yanıtla

  Meraba babm 94 yilinda cezaevine girdi 17 yil 14 ay cezasi kesildi.Daha sonra 30.09.2001 yılında sartli tahliye oldu.normalde tahliye tarihi 03.10.2012 tarihiydi. Bu toplam cezasina itiraz edilms toplm.sucu 16 yil 22 ay olarak hesaplnms.Babam 2007 yilinda suc islems infazi yanms gelen ceza 1865 gün karar da dio ki 2007ile 2007 arasındaki süreyi 1865 gunu yatacak ama bu ilk cezasindn hesaplanms sanirim son cezadan degil dogru mu anlmism son olarak ben infaz memurundn babamn cezasinin 13 yil 22 ay olarak kesinlestigini ogrendim avukat verilen son cezaya da itiraz etms zamninda simdi babam 1865 gub mu yatack yoksa 13 yildn tekrr hesaplanacak mi sucu bu arada cezaevine gecen hafta girdi

 50. Melek Yanıtla

  Bi yakinim uyuşturucudan ilk mahkemede 12 yil 6 ay ceza aldi . Uyuştucu suçunu teröre sokmuşlar. Yakinim kapali ve acik cezaevimde ne kadar yaticak

 51. DENİZ IŞIK Yanıtla

  kız 14,ben 16 yaşındayken arkadaşlık yaptık.ayrıldım davacı oldu..bütün raporlar temiz olduğu halde mahkeme 4 yıl 5 ay 10 gün ceza verdi.yargıtay onayladı..karar düzeltme de bulundum.ceza evinde yatarım ne kadardır. yardımcı olursanız çok sevinirim.TEŞEKKÜRLER…

 52. HAKAN ÖZ Yanıtla

  Sayın avukatım öncelikle hayırlı günler, iyi çalışmalar.
  2015 yılında cinsel istismardan yargılandım(suç tarihi 2014)karşı taraf 15 yaşından büyük ben ise 23 yaşında idim savcılık tarafından hazırlanan mütalağada 8-15 yıl arası yargılanacağım TCK.103 yazıyordu fakat mahkeme duruşma aşamasında ortada fiili bir işlem olmadığı ve sadece telefon yazışmaları olduğu için(Sanırım bu nedenle) mahkemedeki savcı duruşma esnasında heyete burada cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kaldığını ve 3-8 yıl arası cezalandırılacağımı söyledi ve heyette buna uyarak sarkıntılık şeklinde ki cezanın el alt limiti olan 3 yıl hapis cezasını vererek sonrasındada mahkemedeki duruşlarımı gözönünde bulundurdukları için 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiler. Tabi bunun sonrasında dosyayı 04.2015 tarihinde yargıtaya yolladık.
  Efendim size ilk soracaklarım; 1.Bu dosyanın yargıtaydan dönüşü tahminen ne zaman olur?
  2.Sizin kanaatinizce yüzde kaç ihtimalle dosyam onanır?
  3.Böyle bir durumda yapılacak ekstra bir durum varmıdır başka mahkeme mercilerine başvurmak gibi, yoksa sadece yargıtaydan sonuç beklemelimiyiz?
  4.Olurda bu ceza onanırsa yerel mahkeme duruşmaları yeniden ele aldıgında bana eskiden verilen cezadan fazla ceza verebilirler mi?
  Yazdıklarıma zaman ayırıp okuyup cevapladığınız i.in çok teşekkür ederim en kısa zamanda tanışmak dileklerimle. SAYGILAR…

 53. serdar Yanıtla

  hocam merhaba benim lise son sınıfa okuyan 18 yaşındaki oğlum 41 gündür cezaevinde.savcılık makamına göre 2015 te oğlum 15 yaşındayken şehrin dışında boş bir arazide bulunan molotofların üçünde parmak izi varmış diyorlar.şu an oğlum tck 315 örgüte silah sağlama suçuyla mahkeme açılmış.sorum şu:
  1. parmak izi yeterli delil mi
  2.ne kadar ceza alır
  cevap yazarsanız çok memnun olurum her avukat bişey diyor kafamız karışıyor

 54. Orhan Yanıtla

  Merhabalar öncelikle verdeginiz bilgiler icin tesekkur ederim soruya gelince kardesim face book uzerinden teror propagandasi sucundan ceza evinde 5 aydir yatiyor aldigi ceza 2 yil 6 ay suc tarihi 01 01 2016
  Cezasi suc nevi nedeniyle 3713 sayili kanun gereyince 3/4 üzerinden hesaplanmistir diye bilgilendirme geldi
  Bunun yatari ne kadardir yardimci olursaniz cok senirim

 55. Tayfun Yanıtla

  Merhaba avukatim iyi calismalar dilerim,ilk sucum uyustutucu (icicilik) bundan 10 ay hapis cezasi almisdim,denetime tabi oldum fakat 5 yil gecmeden baska bi sucdan 15 ay hapis cezasi aldim ve 1 hafta yattim.su an 10 ay denetimdeyim ve bu denetim suresinde ilk sucumdan tekrar yargilandim ve 10 ay ceza aldim,cezaya itiraz edip istinaf a gonderdik su an sonuclanmadi,bunun sonucu ne olur? Simdiden ilginiz icin tesekkur ederim.

 56. Irmak Yanıtla

  Asagida belirtilen onama kararına göre ne kadar süre hapis yatarım.
  Selamlar

  Sahtecilik suçu için ; 5237 sayılı TCK.nun 204/1,62/1,53/3-1 maddeleri uyarınca 1
  yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve
  suça konu belgenin delil olarak dosyada saklanmasına ilişkin.
  -Dolandırıcılık suçu için ; 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 62/1,52/2-4,53/3-1 maddeleri
  uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 10820 TL adli para cezası ile
  cezalandırılmasına,hak yoksunluğuna ve taksitlendirmeye ilişkin.
  Tebliğ Tarihi: 28/12/2012
  Temyiz Eden ve Tarihi: Müdafii 03/01/2013
  Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi.
  Toplanan deliller karar yerinde incelenip,sanığın suçlarının sübutu kabul,oluşa ve
  soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin,dolandırıcılık suçu için cezayı artırıcı ve her
  iki suç için azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi yerinde biçimde takdir kılınmış,savunması
  inandırıcı gerekçelerle reddedilerek,sahtecilik suçu için ertelememe ve hükmün açıklanmasının
  geri bırakılmama nedenleri gösterilmek suretiyle karar verilmiş olup,incelenen dosyaya göre
  verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan,sanık müdafiinin yerinde
  görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASI,

 57. Nur Yanıtla

  Merhaba hocam. Eşim 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. 20 kasımda teslim olması gerekiyordu ama Almanya da şu an. 20 Aralık ta gelecek ve teslim olacak. Yakalama kararı hemen çıkar mı ve yakalanırsa kapalı da mı yatar? Teşekkür ederim.

 58. Sinan Yanıtla

  Abi babam annemle yasanan durumdan dolayi 5 ay hapis cezasi aldi ne kadar yatar

 59. Murat Yanıtla

  Bipolar ruh hastasıyım yüzde 40 engelim var bu cezai sorumlulugu nasıl etkiler saygılar

 60. Orhan Yanıtla

  188/3maddesi 6 sene ceza aldim yargitaya yolladim 5 sene sonra dosya bozup geldi etkin pismanlik yasasindan192/3ten faydalanmasina dio 1/4 ne kadar eder denetimli vuruyomu bana lütfen yardimci olun

 61. Aynur Balcı Yanıtla

  Konut dokunulmazlığı 9ay basit cinsel saldırı suçu 3yıl 10 ay 1ay kapalı 7ay açık ceza evinde yatıyor.denetimli serbestlik durumu iki cezanın toplamına göremi yapılacak yoksa ayrımı.suç tarihi 1eylül 2016 cezanın ilk verildiği tarih 5ekim 2016. 7 ay sonrası aynı ceza savcılıktan gelip teslim olundu

 62. Nevzat Yanıtla

  Benim yiyenim 6yil 18 ay ceza aldi nekadar cezaevinde kalir yardimci olursaniz sevinirim

 63. Bayram Yanıtla

  Benim bi sorum olacak abim 2008 yilinda olan dolandiricilik sucundan 1 yil 8 ay ve 2 yil 6 ay ve 26 bin tl para cezasi aldi 52 gundur tutuklu ve parasi yatali 1 ay oldu muddetnamesi eline ulasmadi ne kadar yatar

 64. Özgür Yanıtla

  Boyle bir hizmet verdiniz icin tsk ederim ben feysbuktan bir paylasim yaptim sltinada o.c yazdim dava acilmis sabikam yok 1252_1 3_a,4.53/1 maddelerinden hapis cikarmi tsk ederim

 65. Onur Bozkurt Yanıtla

  Suç tarihi: 07.10.2008
  Cezaevine Giriş tarihi: 20.11.2017
  Hakederek Tahliye Tarihi: 20.05.2021
  Koşullu Salıverme Tarihi : 03.07.2020

  Cezalar
  1. Dava : 1 yıl 14 ay 7 gün (125/1-3-a) tec. 10 ay İnfaz Türü : 5275 SK. 108/1-c md – ¾ infaz
  2.Dava : 1 Yıl 4 ay (TCK.264/1) tec. 10 ay İnfaz Türü : İnfaz Türü : 5275 SK. 108/1-c md – ¾
  Toplam Ceza : 2 Yıl 18 ay 7 Gün yazıyor.

  20/11/2017 – 30/11/2017 Kapalı Ceza Evi Yatıldı.
  30/11/2017 foça açık ceza infaz kurumuna gönderildi.

  Ne kadar ceza yatar ? 2 yıllık denetimli serbestlikten yararlanırmı.
  Denetimli serbestlik 3 yıla çıkarmı ? Teşekkür ederim.

 66. Aykut Yanıtla

  Uyuşturucu saticiligindan 8 sene 4ay ceza aldım ne kadar ya tarım lütfen acil cevap

 67. hakan Yanıtla

  slm benim 3 dosyam var 3yil 3yil 3yil temizde bekliyo biri gelirse denetim olurmu 2cisi gelirse. ne olur yardimci olursaniz tsk

 68. Ahmet Yanıtla

  Cinsel suçundan
  8 yıl 4 ay ceza aldım 5275 SK 108/91/4 maddesince
  3 yıl 1 ay 15 gün 5275 SK 107/2 md (671 KHK 1/2)
  KAC YİL KAPALI CEZA EVİNDE YATARİM VAR TUTUKLANMA TARİHİ 15.11.2015

 69. Senem Yanıtla

  Esım 2008 6ay cocuk kovusunda yatı aynı dosydan 1sene denetım serbestlık gordu 2013te temıze gondermıstık onma kararında 2sene 2 ay hapıs cezası almıs bunun yatarı nedır

 70. Senem Yanıtla

  Cevap verırseniz sevnrım

 71. melek Yanıtla

  mrb benim eşim dün tutuklandı bugün ise kapalıya gönderdiler 2012de uyuşturucu sucu işlemişti ozaman 6 ay yatmışt. şimdiki cezası ise 4yıl 8 ay 28 gündür.bunun yatarı nedir lütfen acil cvb verin

 72. Fatma akkoç Yanıtla

  Eşimin yaralanarak yedi yıl cezası vardı bozuldu altı ay iki gün kesinleşmiş cezası geldi tutuklandı 7 aralık 2017 de yatarı ne kadar

 73. dilan güzel Yanıtla

  Eşim 36 sene ceza aldı bunu yatar nekadar yaralama ve hırsızlıkla gitti 2014 12.17

 74. mehmet alaf Yanıtla

  taksirle ölüme sebep olma sucundan 3yıl 4ay gün verildi temize etim sonuc gelmedi yatarım olurmu olursa nekadar olur kamuda işçi olarak çalışıyorum yartarım 3 aydan fazla olursa emekli olamayı düşünüyorum konu trafik kazası şimdiden teşekürler

  • Hülya Yanıtla

   Google dan yatar hesaplamayı aratın. Karara com sitesinden hemen öğrenirsiniz. Bana göre sizin yatarınız olmaz. Denetimli serbestlik 2 yıla çıkartıldığından, denetimli serbestlikten faydalanıp + şartlı tahliye hakkınız da olduğundan yatarınız olmaz. Sadece belli günler karakola gidip imza atarsınız.

 75. Meryem Yanıtla

  Merhabalar benim babam 3 kişinin ölümüne sebep oldu agır tahrikle acılan davada 36 yıl ceza aldı acaba yatarı nekadar ve benim babam kanser hastası 4 evre kaçkez raporda aldık ama yinede mahkeme bırakmadı babamı tutuklu diyerek bugunde mahkeme 36 yıl verdi tabi biz temize gidicez acaba ababm nekadar yatar babam 65 yasında ve 4 evre akciğer kanseri babam 13.08.2016 tarifinden beri içerde tutuklu yatıyordu

 76. Nejla Yanıtla

  4 yıl 2 ay 0 gün ceza alan kişinin yatarı ne kadardır

 77. ahmet koç Yanıtla

  ben internet yolu ile facebokta bir kamu görevlisinin resmin altına o.ç yazdım isim filan belirtmedim sesli yazılı görüntülü bir ileti yolu ile hakaret ten dava açılmış anladığım kadarıyla kamu görevlisine alenen hakaret 125/2_1 ,3a, ,4 ,53/1 maddeleri caba ne tür ceza alırım sicilim temiz bu davadan 2 adet var aynı kişi zaman arası 1 gün yada aynı gün 2 defa hakaret etmişim resimlerin altında yorumlar açık net şekilkde yazılmamış sadece harfler arasında nokta koymuşum cvp için tşk ederimm

 78. Ayse Yanıtla

  Eşim 3 yıl 2 ay 15 gün ceza aldı yaralama sucundan madeleri86/d 87/c son çıkan yasadan yararlanirmi yararı ne olur iyi gunler

 79. Ayse Yanıtla

  Iyi günler eşim 86/1 86/3e 87/1c suçlarından 3 yıl 2 ay ceza aldı son çıkan yasalardan yararlanirmi ve yatari ne olur

 80. ŞABAN Yanıtla

  iyi günler. fetö. silahlı terör örgütüne üyelikten 2 yıl 6 ay ceza aldım. temyiz edicem. 18 gün nezarethane ve 75 gün tutukluluk süresi var. kesinleşirse ne kadar yatıcam. bir sene kala denetimliye ayrılıp çıkar mıyım?

 81. esra Yanıtla

  Iyi aksamlar avukat bey lutfen acilen soruma cvb verin esim 15.10.2016 da 9kilo afkan sakizimi ne diyolar onu yakalatti iste esrarin ham maddesi diyolar 188.maddenincezasindan bahsediliyo esim 15 aydir tutuklu kendi gidip on gun sonra teslim olup herseyi anlatti kimden aldigini falan ve elimizdede verdiklerine dair goruntu vardi savci goruntude kanaat getirdi o kisilere tutuklanmaa cikardi ama yakalanmadilar bu mahkeme 5. Olcak dosyasida etkin pismanliktan acilmis bu karsi verdiklerimizede dava acildi bu isin icinde olduklari anlasildi sizce esim nekadar ceza yer nekadarini yatar

 82. Berat Yanıtla

  İyi yıllar sayın avukat.kardeşim şuan kapalı ceza evinde 220/2 , 58/9 md 10 ay. 157/1,58/9 md 10 ay olmak üzere 20 ay toplam ceza aldı. Savcı müddetnameye koşullu salıverme tarihi 03/01/2019 yazmış daha önce 80 gün yatmıştı burda sizden ricam savcı bey açık ceza evine çıkacağını orda 6 ay yatıp öyle denetime ayrılacağını söylemiş bu konuda yardımcı olabilirseniz minnettar olurum suç tarihi 2014

 83. Remzi Yanıtla

  Merhaba iyi calismalar 2008 de alkollu trafik kazasi yaparak birden fazla kisinin hafif sekilde yaralanmasina sebep oldum bundan 15 ay ceza aldim ama hukmun aciklamasjni geri birakarak direk tahliye karari verdi hakim karsi taraf bu duruma itiraz etmis daha sonra 2012 de yani 5 yil içinde sadece alkollu yakalandim yargitay karsi tarafin itirazini kabul edince yeniden yargilama istedi ve karsi taraf avukati benim 2 nci alkollu yakalanmami gerekce gostererek cezamda artirim cezam 18 aya yukseldi ne yapmaliyim ne kadar yatarimbende yeniden itiraz ettim ama onanicak

 84. Faruk Yanıtla

  16 yaşındayken cinsel istismar ve kişiyi hürriyetşnden alı koyma cezası aldım dosyam yargıtaydan geldi karşı tarafda şikayet yok
  2 yıl 6 ay ceza aldm 89 hün önceden yattım yatarm nedir denetimli serbeslşkden nasıl yararlanabilirim

 85. fatih Yanıtla

  Merhaba iyi çalışmalar ben 2011 yılında 1 yıl 8 ay ceza almışım haberım dahı yok bu yıl bir avukata vekalet vermiştim o söyledi.
  2015 yılında uyusturucu madde kullanmaktan 1 yıl 8 ay ceza aldım denetim verildi gidemedim 5 yıl hagb kararı verdı ve
  2016 yılında baska bır dosyadan para cezası aldım ödedim fakat 2015 yılındakı 1 yıl 8 ay verilen hüküm acıklandı
  2016 yılında tekrar uyusturucu kulanmaktan 1 yıl 8 ay ceza aldım bu son 2 cezanın mahkemeleri 15 gun once bitti istinaf dilekcesi gönderdım şuan beklemedeyim
  toplamda
  2011 – 1 sene 8 ay
  2015 – 1 sene 8 ay
  2016 (03-09-2016) 1 sene 8 ay
  nasıl bir durumla karşılaşırım yatarım ne kadar olur gir çık yapıp denetime ayrılabilirmiyim?

 86. Büşra Yanıtla

  4 yıl 10 ay ceza aldı cezası 1 temmuz 2016 öncesiydi ve 1 temmuz 2016da da cezaevinde 6 ay kadar kaldı dosyası onarılmış kesin hüküm yemiş ne kadar yatarı var

 87. aysun Yanıtla

  Esim 15 ocak 2016da esrardan dolayi alindi yalnz saticilikla suclaniyr ama karsiliginda para almams kendisinin kullanmasi icin baska bir uyusturucu madde verilms teslim ettigi kisilerin ifadesiyle alindi 15 yil 7 ay hapis cezasi verildi su an 30 yasinda gectigimz kasim ayinda gardiyana sesini yukselttigi icin 1 hafta hucre cezasi verildi henuz cezasi onaylanmadi ne kadar yatar

 88. berdan Yanıtla

  kaçak sigaradan dolayı 250 gün hapis cezası aldım ve 5000 tl paraya çevrildi. karar kasım 2012 de kesinleşti. aralık 2012 de karıştığım kaçak sigara suçu nedeniyle de 3 yıl 4 ay ceza aldım. Mükerrere özgü infaz rejimine tabi olduğum yazılı. İnfazımın hesabı nedir ve ceza evinde ne kadar kalırım.

 89. Zeynep Yanıtla

  Iyi aksamlar hocam benim esim 2 yil 11 ay caza aldi ve bu cezayi yatti cikti denetimli serbestlik goruyo imzasinin bitmesine bir ay vardi ve 2002de yagma sucundan 4 yil 2 ay ceza geldi ve cezaevinde suanama bu cezadan 62 gun 2002 tarihinde yatmis ne kadar yatar acaba kapalida vede acikta

 90. tanju Yanıtla

  öz kardesım uyusturucudan 15 yıl 8 ay ceza aldı yatarı ne kadar yenı oldu olay dusurulurmu ceza sı ?

 91. Çoşkun Yanıtla

  Merhaba sigara kaçakçılığından 3 yıl hapis kesildi itiraz yoluna gönderdik istinafa bu itiraz istinaf ne yapar istinaftan sonra itiraz hakkımız kalıyormu, bu ceza kesinleşirse daha önce hiç suç yok ne kadar yatar açık ceza evi kapalı ceza evi denetim nasıl olur 3 yıl

 92. ismet Yanıtla

  mrblar 1yıl 177 gün yatarı ne kadardır

 93. osman Yanıtla

  1 yıl 8 ay hapis cezea aldım mükerir rjime göre cezalandırmasına denetimli serbslikten yaranlanmasına demiş hakim sonuç ne olur acaba ?

 94. Rukiye Beren Yanıtla

  Sn.Hocam Benim eşim 08.04.2017 tarihinde cezaevine girdi 5 yılda ceza aldı halende yatıyor biz ne kadar yatarının olduğunu öğrenmek istiyoruz koşullu salıverilme tarihi 05/08/2020 hakedecek tahliye:05/04/2022 70 gün mahsup var tekerrür yok yaşı 20 1 yaşında evladımız var 5275 S.K 107/2 Ne.- 2/3 ne olur bı açıklık getirin

 95. Rukiye Beren Yanıtla

  Sn.Hocam Benim eşim 08.04.2017 tarihinde cezaevine girdi 5 yılda ceza aldı halende yatıyor biz ne kadar yatarının olduğunu öğrenmek istiyoruz koşullu salıverilme tarihi 05/08/2020 hakedecek tahliye:05/04/2022 70 gün mahsup var tekerrür yok yaşı 20 1 yaşında evladımız var 5275 S.K 107/2 Ne.- 2/3 ne olur bı açıklık getirin

  Bir Cevap Yazın ne olur yatari nedir

  • özdemir Yanıtla

   bacım esın bes sene almıs kusura bakmayın bende bu gun bes sene aldım ve yatarı kırk aydır bu kırk ayın bırsenesını denetıserbestliğinden faydalanıp salıyolar

   • Rukiye Beren Yanıtla

    Allah yar ve yardımcın olsun abi haftanın dolmadan temyize yolla eşim 30 ay mı yatacak 12. Aydır. Cezaevinde

 96. özdeir Yanıtla

  hocam ben bes sene ceza aldım uyusturucu tıcaretınden ve ıkı sene tutuklu kaldıktan sonra tahlıye oldum tutuksuz yargılandım ve bugun mahkemem sonuclandı bes sene hapıs yuztl para cezası aldım ne kadar daha yatarım ve denetımden ne kadar yararlanabılırım

 97. huseyin Yanıtla

  hocam bana 2yıl 6 ay ceza geldı suc tarıhı 2006 2010 da karara cıkmıs ve 2018 de cagrı kagıdı geldı acık ceza ınfaz kurumu dıyor ancak ben bu olaydan 4 yada 6 ay yattım hıc bır ılgım olmadıgı halde suc hırsızlık cete kurma bu olaydan once sonra hıc bır vukaatım yok sızce nekadar yatarım

 98. Adem Yanıtla

  Selam ben adem terör örgütü propagandası yapmakdan 1 yıl 28 ay 15 gün ceza aldım bu 2014 yılında facede paylaşımlardan ötürü oldu ben şimdi bunu nasıl yapcam ne kadar yatarım var yada denetimli serbestlige mi tabi tutulacam eğer gerekçesi karar yargıtaya gönderilirse temiz olurmu yada karar geriye ertelenirmi cevaplarsanız ve mail adresime cevabı atarsanız sevinirim iyi günler

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Temyiz edebilirsiniz. Aldığınız ceza miktarı itibariyle hapse girmeden denetimli serbestliğe çevrilir cezanız.

   • Ayse Yanıtla

    Hocam nolur cvp verin

   • Ayse Yanıtla

    Nisanlim yillar once 3 bucuk sene yatti ve 12 sene sene sonra ayni cezadan aldilar bir haftadir cikar mi yatar mi ne olur bilgi vwrin

 99. Osman şahingöz Yanıtla

  Eşimle kavga ettim para cezası aldım ertelendi sonra aynı suçtan tekrar gittim yeni bir para cezası aldım ve önceki ertelenen cezamla birlikte ikisinide odedim aynı suçtan üçüncü kez gittim bu sefer 2 yıl 6 ay hapis verdi hakim iki yıl darptan 6 ay tehtidden şimdi yatarmiyim ertelenirmi ne olur

 100. Berk Yanıtla

  Mrh hocam ben terör örgütü yardım ve yataklıktan 6 sene 3 ay kesinleşen cezam var ne kadar yatarım olur ve denetim serbestlikten yararlanırmıyım. Yada ne

 101. Berk Yanıtla

  Mrh hocam bir sorum daha olacak size kendimiz teslim olursak cezadan indirim olur mu? Teşekkurler

 102. Ayse Yanıtla

  Nisanlim yillar once aldigi cezadan 3 bucuk sene yatyi ve serbest birakildi simdi ayni olaydan 12 sene ustune gecen hafta cezaevine goturuldu biz hic haber alamiyoruz yatar mi cikar mi sonuc ne olur

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Bu verdiğiniz bilgilere göre bir cevap verebilmemiz mümkün değil.

 103. Uzman Avukatım Yanıtla

  Merhabalar, ceza yatarı konusunda çok fazla soru geliyor. Soruların her birine ayrı ayrı cevap vermemiz zaman bakımından pek mümkün değil. Anlayış göstermenizi rica ediyoruz.

 104. Dlq Yanıtla

  Merhabalar ben ikinci kez alkollü araç kullanıp küçük bir kazadan dolayi ki kimseyi öldürmedim veya yaralamadim sadece arabamda maddi hasar oluştu. Buna rağmen savcı 4 ay hapis cezası istedi ve kara onaylandı.Açık infaz kurumuna 10 gün içinde teslim olmam gerektiği söylendi bu durumda yatarı kaç gündür 4 aylık cezanın.
  Teşekkür ederim

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   4 ay cezanın yatarı olmaz, doğrudan denetimli serbestliğe ayırıp tahliye derler.

 105. Ayse Yanıtla

  Cvp vermediniz benim soruma

 106. Ebrar Yanıtla

  Merhaba annem 10 bin tl borcundan dolayı mahkemeye verildi ve ödeyemediğimiz için cezası kesildi 3 ay 20 gün kadar. 10 gün sonra gitmesi gerekiyor denetimli serbestlik gelir mi yoksa 3 ay yatıcak mı biran önce cevap verir misiniz çok acil

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Taahhüdü ihlalden tazyik hapsi uygulandı anladığım kadarıyla, eğer bu şekildeyse bu durumda borç ödenmediği sürece belirlenen süre hapis yatması gerekiyor maalesef.

 107. Nesrin Yanıtla

  Benimde tehditten vardı 5 yılı geçmediği için ikinci kez ev sahibiyle kavga ettik al evini başına çal dedim dava açmış tekerrür oldugu için cezam arttı 7 ay15 gün ceza verdi adli para cezasıda aldım parayı yatırdım Yargıtay onaylamış e devletten baktım nihayi karar kaydedildi yatarmıyım denetimli serbestlikten yararlanırmıyım

 108. Gülten Yanıtla

  Mrb eşim cezaevinde cezası 4yıl 31ay 94 gün ve mükerrerlü yatıyor ve cezada 1/4 maddesi var bunu yatarı nedir şimdiden çok teşekkür ederim

 109. Züleyha Yanıtla

  Eşim Fetö’ye maddi destek suçundan 1 yıl 13 ay ceza aldı. Suç tarihi 15temmuz2016 olarak geçiyor. Malesef İstinaf onadı. Yatarı ne kadar olur, ne zamn açık cezaevine ayrılır. Teşekkür ederim

 110. kamil Yanıtla

  meraba 1 dosyada 2tane suçum var.birtanesi hürriyeti tehtid.den 3 sene 4 ay aldım.bunun yatarı nekedardır.2ci dosyamda gasptan ondanda 5 buçuk sene aldım şuan yargıtaya gitti onaylanırsa gasptan yatarım ne olur.LÜTFEN BNA YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 111. Gülten Yanıtla

  Lütfen yardımcı olurmusunuz

 112. Emin Yanıtla

  Slm ben sıgaradan iki buçuk yıl ceza aldım ama bana teslim olmam hakkında bi tebligat gelmedi bu durumda benim hakkımda arama emri çıkmışmıdır ve bu suçun düşmesi gibi bi durum söz konusumu beş yıl geçti bide eğer teslim olursam girdi çıktı mı olur yoksa yepsinimi yatarım cvp verirseniz sevinirim tşk

 113. İLHAN YILMAZER Yanıtla

  haneye tecavüz mesken basma ateşli silahlar ve mermiler satma,alma,bulundurma ( 1 adet silah vardı çok sayıda mermi olduğu için üzerimde alma satmaya giriyormuş ) kasten yaralama olayından 3 senedir devam eden dava dün sonuçlandı geriye dönük sicilimin temiz olduğundan vb örneklerden toplam 5 ay hapis cezası verdi karşı taraf ilede uzlaşma kabul edilmedi temize yollamıştık cezaya onay verilmiş 5 ayın yatarı ne kadar acaba ? ( herkes farklı birşey söylüyor )

 114. Murat Yanıtla

  Silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza aldım. yurtdışı yasağım var, imza atıyordum haftada 1, o kaldırılmış.
  mahkemeye katılmadığım için tebligatın eve gönderilme durumu varmış ve 7 günlük itiraz sürem.
  şu aşamada ben nereye itiraz edeceğim ? örnek dilekçeler var mı ? dosyanın görüldüğü mahkeme ankarada ben ise farklı bir ildeyim. bu ildeki adliye üzerine itiraz gönderebilirmiyim ? nasıl gönderebilirim ?

  • Uzman Avukatım Yanıtla

   Mahkemesine itiraz edeceksiniz. Herhangi bir adliyeden muhabere yoluylq gönderebilirsiniz.

 115. Mehmet Hanifi kerteş Yanıtla

  Ben kasten yaralama suçuyla mahkemeye çıktım ve 1 yıl 8 ay ceza ve 2000 tl para cezası aldım 5 yıllık erteleme geldi ve 5 yıl içinde suç islemem gerektiğini belirtti isledigim taktirde bunlar hepsi iki ile carpilacak dedi hakim aradan 1,5 yıl geçti ve ben tekrardan bir kavgaya karıştım 3000 para cezası aldım bu olayın ardından ilk mahkemem nasıl sonuçlanır

 116. sadık Yanıtla

  C: 012902018C0025232(12904562-18) 17.11.2008 5237SA 86/2 3 A 1 62/1 53/1
  A C D E. ZONGULDAK EREĞLİ 2.ASLCM 5A H.05/05/2017 2016/233-2017/282
  28/02/2018 sabıka kaydı olarak gorunuyo ne kadar ceza yatarım

 117. bahisçi Yanıtla

  2018 İN BİRİNCİ AYINDA YASA DIŞI BAHİS OYNATMAKTAN 3 YIL 6 AY CEZA ALDIM BU İLK DOSYAM DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR NEDENLE HAKİM KARŞISINA ÇIKMADIM YADA BAŞKA BİR NEDENDEN DOLAYI YARGILANMADIM SİZCE BU 3 YIL 6 AYIN YATARI VAR MIDIR VARSA BİLE NE KADARI KAPALIDA GEÇER ŞİMDİDEN TŞKLER

 118. seçil Yanıtla

  iyi günler ,benım eşim 2013 ten olan bı mahkemesı vardı. arkadası eşını eşimin arabasında dövdugu için eşimide sıkayet etmış 18 ay ceza almışlardı 2 kere temyıze gıttı ama yargıtay onayladı suan içerde. 1 hafta okuyo suan nasıl cıkartırabılırız. napmamız gerekıyo yardımcı olurmusunuz

 119. bahisçi Yanıtla

  !!2018 İN BİRİNCİ AYINDA YASA DIŞI BAHİS OYNATMAKTAN 3 YIL 6 AY CEZA ALDIM BU İLK DOSYAM DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR NEDENLE HAKİM KARŞISINA ÇIKMADIM YADA BAŞKA BİR NEDENDEN DOLAYI YARGILANMADIM SİZCE BU 3 YIL 6 AYIN YATARI VAR MIDIR VARSA BİLE NE KADARI KAPALIDA GEÇER ŞİMDİDEN TŞKLER!!
  (HOCAM NE OLUR BU KONU HAKKINDA BANA BİLGİ VERİN CEVABINIZI BEKLİYORUM)

 120. kamil Yanıtla

  meraba 1 dosyada 2tane suçum var.birtanesi hürriyeti tehtid.den 3 sene 4 ay aldım.bunun yatarı nekedardır.2ci dosyamda gasptan ondanda 5 buçuk sene aldım şuan yargıtaya gitti onaylanırsa gasptan yatarım ne olur.LÜTFEN BNA YARDIMCI OLURMUSUNUZ.bunların yatarları nekadar . lütfen bana yardımcı olurmusunuz.suç tarihi ….2017.mart tın 12si .lütfen hocamm bir cvp yazın

 121. baran Yanıtla

  merhabalar 04.07.2017 tarihinden önce şirket adına tahsilat yapabildiğimi belirterek adımı soyadımı tc kimlik numaramı ve ıslak imzamı atamak suretiyle A4 kagıdı ile tahsilat yaptıktan sonra topladıgım paraları bir süre kulladım ve çalıştıgım firmaya ödemeleri yaptım …daha sonrasında bir banka adına hiç yapmadıgım şekilde bir dekont uydurup tahsilatı yaptım ama bu defa ödeyemedim ..şimdi ben hangi suctan yargılanacagım ?yapmıs oldugum tahsilatı tamamını ödersem cezamda indirime gidilir mi ?daha önceden bu konuda hiçbir sucum yok …2004 yılında 17 yasımdayken jandarmayı yalan beyandan arşiv kaydım var sadece …olayı örneklendirmek gerekirse a bankasının isminin yazılı oldugu dekont üzerinde değişiklikler yapmak kaydı ile bu dekontu tahsilatı yaptıgım kişilere verdim …ancak aynı kişilerden daha öncede düzenlediğim A4 kagıtları ile tahsilat yaptım ve bu tahsilatları zaman içerisinde ödeme olarak yansıttım ..dolayısı ile bir kayıpları olmadı …suandaki konum itibari ile kayıpları var ancak senet yapma teklifi ile gittigimde uzlaşmaya yanasmadıklarından dolayı suc duyurusunda bulunacaklarını söylediler…ne yapmalıyım ..cezam ne olur …borcu ödersem nasıl artısı olur

 122. Zeynep Yanıtla

  Hayirli aksamlar bana yarfimci olurmusunz benim esime 7 yil 6 ay ceza verfiler savci tahliye etti hakim ceza soyledi ama kesin karar verilmedi istinafa yolladik itiraz ettik esime ceza verseler ne kadar yatar 23 aydir tutuklufur

 123. cetinel Yanıtla

  merhaba. kardeşim terör propaganda suçundan dolayı 30 ay ceza aldı. ceza evinde örgütle bağlantısının olmadı ve örgüt üyesi olmadığına dair ceza disiplin kurulu kararıyla tespit yaptırdı. cezasının 10,5 ayını kapalı ceza evinde gecirmesine rağmen denetimli serbestlik talebi red edildi. burda bizim atladığımız bir prosüdür yada bilgi eksikliği varmı.

 124. Emre Yanıtla

  Merhaba iyi günler
  2012 de 142/1-a 143 ve 35 maddeden yakalanıp 39 gün cezaevnde kaldıktan sonra ilk mahkemede hakım beraat kararı verdı bu sene mayıs ayında mahkemem var yine tebliğname geldi onama bozma diye bu olayda benden hariç 5 kişi daha var onlarda 142/1-a 143 ve 43. Maddeden yargılanıcaklar olaydan önce sabıka kaydım yoktu şuana kadar da bir olaya karışmadım ne ceza alabılırım aşağı yukarı acaba yardımcı olursanız…kolay gelsin

 125. ismail Yanıtla

  bn.2015 te.dolandiricilk sucundan ceza.aldim ve 25 gun ceza evinde kaldikyltan sonra şikayetci sikayeten vazgecti mahkeme 9 ay hapis cezasi verdi ve 5 ertelendi ve 3 ay sonra tekrar ayni sucu isledim ve 1.6.ay hapis.cezasi gldi yatari ne kadardi

 126. murat Yanıtla

  benim oglum 2011yilinda akaryakit kaçakçılığından bir yil sekiz ay ceza aldı 5 yıl tecil edildi ancak 2014 yilinda bir kavgaya karıştı sopayla karsinin ayagini kırdı iki yilda odan ceza aldi infazi yandi iki dosyanin ikiside toplam cezasi 44 ay şimdi iki dosyanin ikiside infaza gelmis 10 gun icinde teslim ol diyor nekadar yatarsa denetimli serbestlige tabii olur aciktami yatar kapalidami yatar cezasini tesekkur ler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir