Hukuk Danışmanlığı iş veya özel hayatta karşılaşılabilecek hukuki problemlere karşı bir profesyonelin desteğini almak demektir. Hukuki danışmanlık verecek olan kişiler sözleşmelerin yapılması, yeni iş girişimleri, şirket birleşmeleri, ticari faaliyetler, gayrimenkul yatırım işlemleri, kişisel tasarruflar gibi kişinin hukukla kesişen hemen her iş ve işleminde hukuki destek sağlayabilmektedir. Tıpkı önleyici hekimlikte olduğu gibi hukuki danışman da hukuki uyuşmazlık meydana çıkmadan önce vereceği tavsiyelerle iş ve işlemlerin hukuka uygun ve danışan için en kârlı ve sağlıklı olacak şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Hukuki danışmanlık hakkındaki soru ve görüşlerinizi aşağıya yorum olarak eklemeyi unutmayınız.

Kimler Hukuk Danışmanı Olabilir ?

hukuk danışmanlığı Hukuk danışmanlığı hiç şüphe yok ki hukuk fakültesi mezunu kişilerce verilebilir. Uygulamada genelde baroya kayıtlı avukatların ve üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin hukuki danışmanlık hizmeti verdikleri görülmektedir. Bunun yanında mali müşavir, vergi uzmanı, marka patent uzmanı gibi kişiler de bir hukuk profesyoneli ile birlikte koordineli bir şekilde hukuki danışmanlık hizmeti verebilmektedirler.

Baroya kayıtlı avukatlar bazen tam zamanlı olarak bir şirket bünyesi altında hukuk müşaviri adıyla hukuki danışmanlık faaliyeti gerekleştirebildiği gibi şirketler bağımsız hukuk bürolarından da belirli bir ücret karşılığında bu hizmeti temin edebilmektedir. Yeni yasal düzenlemeler belirli nitelikteki ticaret şirketlerine bir hukuk profesyonelinden hukuki danışmanlık hizmeti alımını şart koşmuştur.

Öğretim üyeleri halihazırda kamusal faaliyet gerçekleştirmekte olduklarından şirketlerin bünyelerinde tam zamanlı olarak hukuki danışmanlık faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkün olmamakla birlikte onlar da avukatlar gibi belirli bir ücret karşılığında bağımsız olarak şirketlere ve şahıslara hukuki destek sağlayabilmektedir. Ayrıca öğretim üyeleri belirli bir yargılama özelinde şahıs ve şirketler için mahkemeye hukuki mütalaa sunabilmektedirler. Hukuki mütalaa belirli bir uyuşmazlık hakkında hukuki olarak fikirlerini akademik bir dille ve yazılı olarak açıklamak anlamına gelmektedir.

Ticaret hayatının mali boyutu ve teknik ayrıntıları bazen hukuk profesyoneli ile birlikte bir mali uzman, mali müşavir, vergi uzmanı, bankacılık hizmetleri uzmanını da gerçekleştirilecek hukuki danışmanlık faaliyeti içerisinde bulunmasını zorunlu kılabilmektedir. Böylece hukuki meselelerin hem mali hem de hukuki boyutu ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda şirketlere çok daha verimli ve sağlıklı bir hukuki danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.

Şirketler İçin

Hukuki danışmanlık genelde şirketler bünyesinde gerçekleştirilen bir faaliyettir. Şirketler bu hizmeti bazen tam zamanlı olarak bir hukukçuyu istihdam etmek suretiyle almakta iken bazı şirketler de bağımsız hukuk bürolarıyla gerçekleştirdikleri hizmet sözleşmeleri ile hukuk danışmanlığı hizmeti almaktadırlar. Gerçekleştirilen sözleşme kapsamında aylık belli bir ücret ödenmesinin yanında gerçekleştirilecek dava ikamesi ve icra takipleri üzerinden de oransal pay şeklinde ücret ödenmesi kararlaştırılabilmektedir. Bunun karşılığında hukuki danışman şirketin her türlü iş ve işleminde hukuki destek sağlamaktadır.

Bazı şirketler için bu hizmeti almak zorunlu hale getirilmiştir. Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde yer alan “Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir” hükmü gereği maddede anılan nitelikleri haiz anonim şirketler ile yapı kooperatiflerine avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Bireyler İçin

hukuki danışmanlık

Çok sık rastlanmasa da bazen ünlü kişiler, sanatçılar, sporcular, üst düzey şirket yöneticileri, holding patronları şahsi işleri için hukuk danışmanı tutabilmektedirler. Genelde bu kişiler gerçekleştirdikleri bireysel sözleşmeler, iş anlaşmaları, hizmet alımları konusunda hukuki destek almakta, medya ile ilişkiler, basın açıklamaları, şahsi davalar ve suç duyuruları konusunda avukat desteği ile hareket etmektedirler.

Sürekli göz önünde olan insanların yapacakları açıklamaları ve gerçekleştirecekleri hareketleri bir hukukçunun destek ve tavsiyeleri ile gerçekleştirmelerinde önemli yararlar bulunmaktadır. Söylenecek her sözün bu tür insanlar için olumlu veya olumsuz geri dönüşleri olabilmektedir. Hukuk danışmanı vereceği destek ve tavsiyelerle danışanını hukuki uyuşmazlıklardan koruyacaktır.

Belli bir seviyeye ulaşmış, yazılı ve görsel basın tarafından takip edilen, kitlelere hitap eden bu tür insanların bazen şahsi ilişkileri veya ticari faaliyetleri ile ilgili basın açıklamaları yapmaları gerekebilmektedir. Bu tür açıklamaların da bizzat kendileri tarafından değil de bir hukuk danışmanı tarafından gerçekleştirilmesi kendilerini daha iyi ve doğru ifade edebilmelerini sağlamakta, çok daha etkili sonuçlar doğurabilmektedir.

Online Hukuk Danışmanlığı

Günümüzde bazı hukuk firmaların internet üzerinden veya sosyal medya aracılığı ile şahısların hukuki soru ve sorunlarını cevaplandırdıkları görülmektedir. Esasen avukatlık hukuku son derece sert rekabet ve reklam yasağı kuralları içermektedir. Rekabet yasağı kapsamında belki bu tür eylemlerin hukuki olmadığı savunulabilmekte ise de avukatların reklam ve rekabet yasağına bakış günden güne yumuşamakta ve hatta gerçekleştirilmesi planlanan yeni avukatlık kanunu tasarısında bu yasakların tümden kaldırılması planlanmaktadır.

Biz de internet sitemiz üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile kişilerin bazı hukuki problemlerini kısa da olsa cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bir avukat-müvekkil ilişkisi boyutuna varmayan veya hukuki danışmanlık olarak görülemeyecek bu tür soru cevap faaliyetinin mevcut yasal düzenlemelerimize de aykırı düşmeyeceğini düşünüyoruz.

Bu sebeple sizler de internet sitemiz aracılığı ile örneğim bu yazının altına yorum bırakmak suretiyle veya sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Sorularınıza mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışmaktayız. Basit bir soru-cevabın ilerisine geçen bir hukuki danışmanlık hizmeti alımı veya icra takibi, dava takibi, sözleşmelerin hazırlanması gibi konularda avukatlık hizmeti almak istiyorsanız bu konularda da sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyarız. Bununla ilgili olarak da iletişim kanallarımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Hukuk Danışmanlığı Ücretleri

İnternette en çok sorulan sorulardan biri de avukatlık ücretleridir. Bunun aslında pek bir standardı yoktur zira her bir hukuk danışmanı kendi bilgi ve tecrübesine dayalı olarak bir ücret belirler. Örneğin 1 yıllık bir avukatın danışmanlık ücreti ile 15 yıllık bir avukatın danışmanlık ücreti elbetteki bir olmayacaktır. Akademisyenler açısından bakarsak bir doçent ile profesörün danışmanlık ücretleri takdir edersiniz ki farklı olacaktır.

Bu sebeplerle avukatlık hizmetleri veya hukuki danışmanlık hizmetleri konusunda net veya ortalama bir ücret bilgisi vermek çok zordur. Ancak barolar tarafından yayınlanan asgari ücret tarifleri ve tavsiye niteliğinde ücret tarifeleri bulunmaktadır. Bu listede yer alan miktarlara bakarak aşağı yukarı bir fikir edinmeniz mümkündür.

2017 yılı için avukatlık asgari ücret tarifesi için tıklayınız.

İstanbul Barosunun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi için linke tıklayabilirsiniz: http://www.istanbulbarosu.org.tr/docs/tarifeler/tavsiyeniteliginde/enazucret2017.pdf

Hukuk danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, konuyla ilgili sorularınızı yazımızın altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Sorularınıza mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye gayret göstermekteyiz. Ayrıca yazılarımızı beğenmeniz halinde ve çevrenizdekilerin de okumasını sağlamak için lütfen sosyal medya hesaplarınız ile paylaşarak sitemize destek olmayı unutmayınız. İlginiz için teşekkür ederiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir