İçtihatlar

Hukukun çeşitli alanlarında güncel yargı içtihatlarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin güncel kararlarını burada paylaşıyor olacağız.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası (İçtihat)

Aşağıdaki Yargıtay kararında akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanan veya kısıtlanabilecek derecede akıl hastalığı bulunduğu anlaşılan eşe karşı genel boşanma sebeplerinden olan "evlilik birliğinin sarsılması" gerekçesiyle boşanma…

Boşanmanın Tanınması Maddi Manevi Tazminat Davası

Aşağıda yer alan Yargıtay kararı yabancı mahkemede boşanmanın gerçekleşmesi akabinde Türkiye'de gerçekleştirilen tanıma davası sonrası açılan bağımsız maddi ve manevi tazminat davası ile ilgilidir. Yargıtay…

Bilirkişi Raporu Açısından Usuli Kazanılmış Hak

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi güncel içtihatlarına göre bilirkişi raporlarını usuli müktesep hak kapsamında değerlendirmektedir. Bilirkişi raporuna itiraz edilmesi halinde alınan ikinci raporun itiraz eden bakımından…