Ceza Hukuku

İdari Para Cezasına İtiraz Hakkında

İdari Para Cezasına İtiraz Hakkında Puan: 5 üzerinden 4
BİLGİ: Yazılarımızı sosyal medyada paylaşmanız sitemizi daha güçlü hale getiriyor. Teşekkür ederiz.

İdari para cezasına itiraz usulü Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiş bulunmaktadır. Hangi kanun veya yönetmelikten kaynaklanırsa kaynaklansın her türlü idari para cezasına karşı itiraz usulü aynıdır. Trafik cezası, bakaya askerlik cezası, kumar oynama cezası, çevre kirliliği cezası, sigara içme cezası idari para cezalarına örnektir ve tümü için yazımızda ele alacağımız itiraz usulü geçerlidir.

İdari para cezaları idari merciler tarafından uygulanan para cezalarıdır. Adli para cezalarını adli merciler verirken idari para cezalarını istisnai bazı durumlar haricinde idari merciler verir. Adli para cezalarına itiraz usulü Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ele alınmışken idari para cezasına itiraz Kabahatler Kanunu 27 ve devamı maddelerinde ele alınmış bulunmaktadır.

idari para cezasına itiraz

İdari Para Cezasına İtiraz

İdari para cezalarına karşı kararın tebliğ veya tefhiminden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilir. İtiraz bakımından yetkili sulh ceza hakimliği idari yaptırımı uygulayan mercinin bulunduğu yer Sulh Ceza Hakimliğidir. İtiraz dilekçe ile bizzat cezanın muhatabı olan kişi, kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından verilebilir.

İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği itiraz dilekçesini cezayı uygulayan merciiye tebliğ eder ve ilgili idari mercinin itiraza 15 gün içerisinde cevap vermesini ve idari yaptırıma ilişkin işlem dosyasının göndermesini ister. Hakim gelen cevabı itiraz edene tebliğ eder, gerekirse duruşma açarak tarafları dinler, tanık dinleyebilir, keşif yapabilir veya bilirkişi raporu alabilir. Yapacağı yargılama neticesinde hakim idari para cezasını kaldırır veya itirazı reddeder. Eğer ceza miktarı hatalı ise hakim kararında cezanın miktarını da “itiraz edenin lehine olmak şartıyla” değiştirebilir.

Sulh Ceza Hakimliği Kararına İtiraz

Sulh Ceza Hakimliğinin idari para cezasına itirazla ilgili vereceği karara Ceza Muhakemesi Kanunu hakimlik kararlarına itiraz usulüne göre itiraz etmek mümkündür. Bu itirazın süresi Sulh Ceza Hakimliği kararının tebliğinden itibaren 7 gündür. İtiraz dilekçesi kararı veren hakimliğe verilir. Sulh ceza hakimi eğer itirazı yerinde görmezse itirazı incelemekle görevli olan merciye dosyayı gönderir.

İtirazı incelemekle görevli merci bir sonraki numaralı Sulh Ceza Hakimliğidir. Eğer tek Sulh Ceza Hakimliği varsa yargı çevresinde bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu yerdeki nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği görevlidir. İtiraz dosya üzerinden incelenir ve itiraz üzerine verilen karar kesindir.

BİLGİ: Yazılarımızı sosyal medyada paylaşmanız sitemizi daha güçlü hale getiriyor. Teşekkür ederiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir