uzman avukatım

2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Tam Metni

Yargı harçları, noter harçları, trafik harçları gibi çeşitli maktu ve nispi harçların yeniden değerleme oranında 2018 yılı için miktarlarının tespit edildiği 2018 harçlar kanunu genel…
uzman avukatım

2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tam Metni

Resmi Gazetenin 30 Aralık 2017 tarihli sayısında 2018 arabuluculuk asgari ücret tarifesi yayınlandı. Bildiğiniz üzere arabuluculuk yargı sistemimizde gittikçe daha da etkin bir hale gelmeye…
uzman avukatım

2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tam Metni

Hukuk ve ceza yargılamalarında mahkemelerce hükmedilecek vekalet ücretlerini belirleyen 2018 avukatlık asgari ücret tarifesi 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Tarifede asliye mahkemeleri bakımından…
icra takibi nasıl yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır Aşamaları Nelerdir

İcra takibi alacaklının alacağını tahsil edebilmek için devletin cebri icra yetkisini kullanarak başvuracağı bir hukuk yoludur. İcra takibi tüm Türkiye çapında, adliyelerin teşkilatlandığı il ve…
kıdem tazminatı

Kıdem Tazminatı Nedir Şartları Nelerdir

Kıdem tazminatı en az 1 yıllık kıdeme sahip bulunan işçinin kanunda belirlenen bazı özel koşulların varlığı halinde işten ayrılması akabinde işveren tarafından işçinin kıdemiyle doğru…
uzman avukatım

Kıdem Tazminatı Son Durum (GÜNCEL)

Bildiğiniz üzere kıdem tazminatı fonu şuanda yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenmiş olmakla birlikte fiilen fon sistemi hâlâ kurulamadığından yürürlükten kalkmış bulunan 1475 sayılı…
evrakta sahtecilik

Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu ve Cezası Nedir

Öncelikle yazımıza evrakta sahtecilik suçunun çeşitli varyasyonları olduğunu belirterek başlayalım. Bunlar resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma ve açığa…
boşanma davası nasıl açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır Gerekli Belgeler Nelerdir

Boşanma davası açmak istiyorsunuz ve nereden başlayacağınızı ve neler yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü yazımızda avukatsız boşanma davası açmak isteyen kişilere yardımcı olabilecek bilgiler…