boşanmada nafaka
Boşanma Hukuku

Boşanmada Nafaka Nasıl Belirlenir ?

Boşanma davalarının müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ödemeleri, ortak malların paylaşımı, ziynet eşyalarının teslimi gibi sonuçlarından bir tanesi de taraflardan birinin karşı tarafa…
hukuka uygun tıbbi müdahale
Sağlık Hukuku

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu

Tedavi amaçlı da olsa insan üzerinde gerçekleştirilecek tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu için bir bir takım hukuka uygunluk koşullarının mevcut olması gerekir. Bu koşulların sağlanamaması halinde…
malpraktis davaları
Sağlık Hukuku

Malpraktis Davaları ve Hekimin Sorumluluğu

Malpraktis kelime anlamı olarak hatalı uygulama manasına gelmekle birlikte malpraktisin sağlık hukukundaki karşılığı hekimin yanlış tedavi uygulamasıdır. Yazımızda yanlış tedavi uygulamaları sebebiyle hastanın uğramış olduğu…
tüketici hakem heyetine başvuru
Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

Tüketici ile satıcı arasında gerçekleştirilen alım satım işlemleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözüm yeri tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleridir. Tüketici hukukunun temel kanunu olan 6502 sayılı…