hukuka uygun tıbbi müdahale
Sağlık Hukuku

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu

Tedavi amaçlı da olsa insan üzerinde gerçekleştirilecek tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu için bir bir takım hukuka uygunluk koşullarının mevcut olması gerekir. Bu koşulların sağlanamaması halinde…
malpraktis davaları
Sağlık Hukuku

Malpraktis Davaları ve Hekimin Sorumluluğu

Malpraktis kelime anlamı olarak hatalı uygulama manasına gelmekle birlikte malpraktisin sağlık hukukundaki karşılığı hekimin yanlış tedavi uygulamasıdır. Yazımızda yanlış tedavi uygulamaları sebebiyle hastanın uğramış olduğu…
tüketici hakem heyetine başvuru
Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

Tüketici ile satıcı arasında gerçekleştirilen alım satım işlemleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözüm yeri tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleridir. Tüketici hukukunun temel kanunu olan 6502 sayılı…
Deniz Alacakları Sebebiyle İhtiyati Haciz
Ticaret Hukuku

Deniz Alacakları Sebebiyle İhtiyati Haciz

Aşağıda yer alan makalede Deniz Alacakları Sebebiyle İhtiyati Haciz meselesi alt başlıkları olan "uygulanacak hükümler", "yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında ihtiyati haciz", "haczi tamamlayan işlemler", "ihtiyati hacze…
İnternetten İçerik Kaldırma
Bilişim Hukuku

İnternetten İçerik Kaldırma Hakkında

Zaman zaman internette şahsınızla veya şirketinizle alakalı istemediğiniz içeriklerin yer aldığını görürsünüz ve bu içeriklerin internet ortamından kaldırılmasını isteyebilirsiniz. İnternetten içerik kaldırma aslında düşündüğünüz kadar…
hakaret suçu
Ceza Hukuku

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur ?

Hakaret hem tazminat ödemeyi gerektirir bir haksız fiil hem de ceza yargılamasını gerektirir bir suç tipi olarak hukuk sistemimizde yer almaktadır. Hakaret fiiline maruz kalan…