Boşanma Hukuku

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Puan: 5 üzerinden 5
BİLGİ: Yazılarımızı sosyal medyada paylaşmanız sitemizi daha güçlü hale getiriyor. Teşekkür ederiz.

Türk Medeni Kanunu’nda çeşitli boşanma davası türleri düzenlenmiştir. Zina nedeniyle boşanma davası bu dava türlerinden bir tanesidir. Uygulamada genelde şiddetli geçimsizlik olarak ifade edilen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açıldığı görülmektedir. Ancak eğer zina söz konusuysa zina nedeniyle boşanma davası açmak daha kolay ve daha hızlı sonuç alınabilecek bir yoldur.

Zina nedeniyle boşanma TMK 161’de düzenlenmiştir:
Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur

Kusura dayalı, mutlak ve özel bir boşanma türü olan zina nedeniyle boşanma davasında zinanın varlığı ispatlamak yeterlidir. Ayrıca bu durumun evlilik birliğini temelden sarsmış olması aranmamaktadır. Zinanın varlığının ispatlanması ile dava neticelenmektedir. Ancak bu davayı açabilmek için kanun bazı özel şartlar aramaktadır. Yazımızda bu şartları ve zina davasının kendine özel niteliklerini ele aldık.

zina nedeniyle boşanma davası

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

Kanun bu davayı açabilmek için iki farklı zina davası açma süresi öngörmektedir. Buna göre zina fiilini öğrenen tarafın bu durumu öğrendikten sonra 6 ay içerisinde davayı açması gerekmektedir. Ayrıca bu süre 5 yıl ile sınırlıdır. Her halükarda zina fiilinin üzerinden 5 yıl geçmekle dava açılamaz. Zina davası açacak olanların bu sürelere dikkat etmeleri gerekir.

BUNA DA GÖZAT: Boşanma Davası Nasıl Açılır

Ayrıca kanun zinanın affedilmiş olmasını da buna dayanılarak dava açılmasına engel olarak görmektedir. Süreler geçmemiş dahi olsa zina eyleminden sonra eşini affetmiş olan taraf artık bu sebebe dayanarak dava açamaz. Ancak genel boşanma sebeplerine dayanarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması gerekçesi ile boşanma davası açabilir ki bu davanın yargılama ve ispat usulleri daha farklı olacaktır.

Affedilmiş olma durumu sadece somur bir zina eylemine ilişkindir yani ikinci defa zinanın gerçekleşmesi halinde bu süre yeniden başlayacaktır. Eşin zinaya baştan izin vermiş olması halinde dahi bu davanın açılabileceği kabul edilmekle birlikte eşini zinaya teşvik eden tarafın artık buna dayanarak dava açamayacağı kabul görmektedir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Deliller

Öncelikle zinanın ne olduğunu tespit etmek gerekir. Zina evli bir kişinin eşinden başka bir kişiyle cinsel münasebeti anlamına gelmektedir. Cinsel münasebet boyutuna ulaşmayan flört aşamasında kalmış bir birliktelik zina olarak değerlendirilmez. Ayrıca eşin kendisiyle ayın cinsten olan bir kişiyle cinsel münasebeti de zina olarak kabul edilmemektedir. Böyle bir durumda başka bir özel boşanma sebebi olan haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılabilir. Eşe zorla tecavüz edilmesi halinde de zinadan bahsedilemeyeceğin bu durum zina nedeniyle boşanma davasına gerekçe teşkil etmeyecektir.

Peki zina nasıl ispatlanır ? Zina eylemi her türlü delille ispatlanabilir ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki hukuka aykırı delil elde edilmiş ise bu delil mahkemede dinlenilemeyecektir. Örneğin eşin bulunduğu ortama dinleme cihazı yerleştirilmiş olması halinde elde edilen ses kaydı hukuka aykırı elde edilmiş bir delil olacağından mahkeme bu delili dikkate alamayacaktır.

Zina hususu görgü tanıklarıyla, fotoğraflarla, kamera kayıtlarıyla, yazışma dökümleri, mektuplar ve buna benzer her türlü delille ispatlanabilir. Doğrudan cinsel münasebetin ispatlanamamasına rağmen bunu ortaya koyan durumun yan delillerle ispatlanmış olması halinde de hakim iddianın ispatlanmış olduğu kanaatine ulaşabilir. Ayrıca bir ceza davasında zina fiilin ispatlanmış olması boşanma davası açısından da kesin delil oluşturacaktır.

Zina Davası ve Tazminat

Zina nedeniyle boşanma davası ile birlikte genel boşanma davasında olduğu gibi nafaka ve tazminat talep edilebilir. Zina davası tazminat miktarı durumun özelliklerine, tarafların ekonomik durumlarına göre değişiklik arz edecektir. Zina başlı başına kişilik haklarının ihlali teşkil ettiğinden manevi tazminat talebinde bulunulabilmesi de mümkündür.

GÖZAT: Boşanma Davasında Maddi Tazminat

GÖZAT: Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Zina nedeniyle boşanma özel bir boşanma türü olduğundan ve bu davanın ispatlanması noktasında deliller son derece önem arz ettiğinden alanında uzman bir boşanma avukatı yardımıyla davanın açılması her zaman sizin avantajınıza olacaktır. Elde edilen delillerin ne derece hukuka uygun olduğu da yine uzman bir avukat ile değerlendirilmelidir. Hukuka aykırı delil elde edilmesinin ceza sorumluluk doğurabileceği de unutulmamalıdır.

BİLGİ: Yazılarımızı sosyal medyada paylaşmanız sitemizi daha güçlü hale getiriyor. Teşekkür ederiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir